Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Liga voor Mensenrechten vzw

9000 - Gent

Mensenrechten

Mensenrechten behoren tot de basis van onze neutrale rechtstaat en vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten klaagt structurele inbreuken op onze mensenrechten aan en creëert…

 • 1 tot 4
 • 200.000€ - 300.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

2460 - Kasterlee

Milieu - Andere

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zet zich in voor het streekeigen karakter en het vrijwaren van de typische natuur- en landschapswaarden van de streek,…

 • 5 tot 9
 • 300.000€- 500.000€
 • 5

Kempens Landschap vzw

2018 - Antwerpen(2)

Milieu

Kempens Landschap zet zich in voor waardevolle landschappen in de provincie Antwerpen. Help ons mee om al dit moois te bewaren, voor u en voor…

 • 10 tot 19
 • van 1 tot 2.000.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Pulderbos revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren vzw

2242 - Zandhoven - Pulderbos

Gezondheid (fysieke) - Gezondheid (geestelijke)

Pulderbos-Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren heeft als taak de zorg op zich te nemen voor kinderen en jongeren met een ernstig neurologisch of respiratoir probleem.…

 • 200 tot 499
 • > 7.000.000€
 • 6

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

2800 - Mechelen

Milieu

De streek rond de benedenlopen van de Nete, Dijle, Zenne, Rupel en Schelde is uniek. Nergens in Vlaanderen komen zoveel rivieren samen, op zo’n relatief…

 • 5 tot 9
 • 500.000€ - 1.000.000€
 • 4

BWZ Klein-Brabant

Officiële naam:BEGELEIDING, WERK EN ZORG KLEIN-BRABANT V.Z.W.

2870 - Puurs

Personen met een handicap - Sociale economie

Met Begeleiding, Werk en Zorg Klein-Brabant vzw zetten we in op de talenten van volwassenen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door…

 • 200 tot 499
 • > 7.000.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Flanders Synergy

Officiële naam:FLANDERS SYNERGY - COMPETENTIEPOOL INNOVATIEVE ARBEIDSORGNISATIE

3001 - Leuven - Heverlee

Andere

FS promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties…

 • 5 tot 9
 • < 100.000€

Zorginnovatiecluster vzw

9300 - Aalst

Gezondheid (fysieke)

De zorginnovatiecluster wil innovatie en ondernemerschap in de zorg initiëren, stimuleren en ondersteunen. Innovatie in producten, diensten, processen, samenwerkings- en organisatievormen blijven een uitdaging voor…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 2

VLAAMS NETWERK VAN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

1030 - Schaarbeek

Armoedebestrijding

In het Vlaams Netwerk werken 44 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die…

 • 10 tot 19
 • van 1 tot 2.000.000€

Holebihuis Vlaams-Brabant

3010 - Leuven - Kessel-Lo

Gezondheid (geestelijke) - Welzijn

Holebihuis Vlaams-Brabant is een open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Wij zijn een organisatie die werkt voor en met alle verenigingen in Vlaams-Brabant die…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Vlamo

Officiële naam:VLAAMSE AMATEURMUZIEKORGANISATIE

9000 - Gent

Cultuur/patrimonium

Vlamo wil stimuleren en inspireren. Mensen samenbrengen en vebinden door – instrumentale – muziek. We willen een platform creëren en faciliteren. Ruimte, tijd en plaats…

 • 10 tot 19
 • van 1 tot 2.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Mooiste Dorpjes van Wallonië

Officiële naam:LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE

5332 - Assesse - Crupet

Cultuur/patrimonium - Milieu

Sinds de oprichting is het initiatief synoniem voor kwaliteit, gezelligheid, sociaal engagement en het delen van ervaringen. De vereniging overkoepelt een netwerk van 24 dorpen…

 • 1 tot 4
 • 200.000€ - 300.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Actieplatform Gezondheid en Solidariteit

Officiële naam:PLATE-FORME D'ACTION SANTE ET SOLIDARITE - ACTIEPLATFORM GEZONDHEID EN SOLIDARITEIT

1210 - Sint-Joost-Ten-Node

Gezondheid (fysieke) - Welzijn

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (APGS) verenigt verschillende actoren die actief zijn rond het recht op gezondheid en komt op voor een solidair gezondheids- en…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 1

Werkhuis voor mindervaliden vzw

Officiële naam:MIVAVIL

1800 - Vilvoorde

Personen met een handicap

De misssie van onze vzw bestaat erin om ook de zwakkeren uit onze gemeenschap een kans te geven, op een volwaardige manier, een leven op…

 • 50 tot 99

çavaria vzw

Officiële naam:CAVARIA

9000 - Gent

Mensenrechten - Welzijn

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na…

 • 20 tot 49
 • van 1 tot 2.000.000€
 • 7
 • Zoekt vrijwilligers

Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant

Officiële naam:LES FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES DU BRABANT - DE SOCIALISTISCHE VOORUITZIENDE VROUWEN VAN BRABANT

1000 - Brussel

Vrouwen - Andere

Mouvement féministe déducation permanente et de promotion de la santé

 • 10 tot 19
 • van 1 tot 2.000.000€
 • 2
 • Zoekt vrijwilligers

Filantropische Actie Guytou Thierry

Steunt de autonomie van kwetsbare kinderen en jongeren in Rwanda (met specifieke aandacht voor albino’s) door hen te helpen met schoolcursussen, beroeps- en kunstopleidingen e.d.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

BYX (Fonds BYX)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor projecten van verenigingen, scholen en organisaties die zich inzetten voor jongeren; met bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare kinderen.

Gezondheid (fysieke)

Bouts (Fonds Dokter Jules Bouts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In alle onafhankelijkheid en pluralisme projecten voor jeugdbewegingen steunen die de fysieke, mentale en spirituele ontplooiing van jongeren stimuleren.

Maatschappelijk Engagement

Caring Entrepreneurship Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondernemersgeest stimuleren voor de start van een bedrijf rond gezondheidszorg, welzijn, en levensomstandigheden van patiënten en hun familie.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Carlier (Fonds Marie Antoinette Carlier)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun geven aan lokale projecten die in Burundi en Congo (DRC) zich inzetten rond water, onderwijs, gezondheid voor jongeren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Cleemput (Fonds Piet Cleemput)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Prijs voor een Vlaamse bachelor- of masterproef sociaal werk over efficiënte dienstverlening in de welzijnszorg, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, sociale en personeelsdiensten.

Armoedebestrijding

Eran Fonds voor Vrouwen

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten in Vlaanderen, het Indisch subcontinent en Latijns-Amerika, die vrouwen en meisjes een stem, middelen, keuzes en kansen bieden om zich vrij en…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fauconnier (Fonds Claire Fauconnier)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Claire Fauconnier wil de levenskwaliteit helpen verbeteren van mensen die lijden aan multiple sclerose en van hun naasten. Het Fonds lanceert elke drie…

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Filantropische Actie Guido Huysmans Young African Film Makers Award

Jong Afrikaans filmtalent aanmoedigen om kwaliteitsvolle films te maken. Positieve beeldvorming over Afrika in media en audiovisuele sector. Respect voor andere culturen.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

GavoorGeluk (Fonds GavoorGeluk)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die zich in België inzetten voor preventie rond depressie en suïcide, en voor de omkadering van jongeren die het moeilijk hebben.

Gezondheid (geestelijke)

GiPSo (Fonds Vrienden van GiPSo vzw)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun levenskwaliteit te versterken.

Armoedebestrijding

Hermans de Heel (Fonds Jacques en Ivette Hermans de Heel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond integratie, opvoeding en meer comfort voor mensen met een beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Personen met een handicap

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding (IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Armoede aanpakken door bestaansonzekere kinderen van 0 tot 6 jaar voor te bereiden op het schoolleven.

Armoedebestrijding

SOS Jeunes (Fonds SOS Jeunes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het project SOS Jeunes en andere verenigingen in België die zich voor hetzelfde doel inzetten, helpen om hun maatschappelijke en burgerschapsdoelstellingen te realiseren.

Jongeren

Van Quickenborne (Fonds Jeanne Van Quickenborne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan materiële-hulpprojecten in België die bijzondere aandacht besteden aan intelligentie, moraal, esthetica.

Armoedebestrijding