Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Himalayan Projects vzw

8200 - Brugge(2)

Armoedebestrijding - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Aanbrengen structurele basisvoorzieningen aan de oerculturen in de Himalaya, m.b. in Nepal. Ondermeer oprichten en eventueel uitbaten basis-)scholen, medische posten. Huisvesting voor kansarmen en achtergestelde…

 • Geen
 • 100.000€ - 200.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

Viro vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Welzijn

Viro is een door het VAPH erkende zorgaanbieder. Wij begeleiden kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun individuele zorgvraag is het uitgangspunt van ons…

 • 100 tot 199
 • > 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Huizen van Vrede vzw

8200 - Brugge - Sint-Andries

Huisvesting - Migratie/integratie

a. Erkende vluchtelingen (tijdelijk) huisvesten, in afwachting van een beter geschikt onderkomen voor henzelf en hun familie, onder meer via het huren van woongelegenheden en…

 • Geen
 • 300.000€- 500.000€
 • 7
 • Zoekt vrijwilligers

HABO vzw

Officiële naam:Huisartsen van Brugge en Omgeving

8200 - Brugge - Sint-Michiels

Gezondheid (fysieke) - Gezondheid (geestelijke)

HABO verenigt een grote groep huisartsen. Deze troef willen we uitspelen om zowel steun te geven aan de eigen leden als om respect te krijgen…

 • 1 tot 4
 • 200.000€ - 300.000€

VZW Vriendenhuis Ter Loo

8210 - Zedelgem - Loppem

Personen met een handicap

Het project Vriendenhuis Ter Loo is een ouderproject beschermd wonen voor (jong)volwassenen met een beperking. Nadat de financiering voor mensen met een beperking in 2016…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 5

VZW SOCIAAL ONDERNEMEN BRUGGE EN OMGEVING AAN HET WERK

8000 - Brugge

Opleiding/tewerkstelling - Sociale economie

Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten op maat voor personen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

 • 100 tot 199
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Ûze Plekke vzw

Officiële naam:ÛZE PLEKKE WELZIJNSSCHAKEL

8200 - Brugge - Sint-Andries

Armoedebestrijding

Ûze Plekke is een ontmoetingsplaats voor mensen in kans armoede, voor kwetsbare mensen en zoekenden. Iedereen is er welkom, niemand wordt uitgesloten en elkeen wordt…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

UNIE-K vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Andere

UNIE-K is een vereniging van voorzieningen voor personen met een beperking (Ons Erf, De Waaiberg, ’t Venster), gespreid over de provincie West-Vlaanderen. De vzw stelt…

 • 200 tot 499
 • > 7.000.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

Wolk in mijn hoofd vzw

8310 - Brugge - Assebroek

Gezondheid (geestelijke) - Vrouwen

De vzw stelt zich tot doel: De ondersteuning en promotie van de perinatale mentale gezondheid van zwangere of bevallen vrouwen en hun partners en (ongeboren)…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 3

Nowedo vzw

Officiële naam:NOORD-WESTVLAAMSE DOVEN EN SLECHTHORENDEN

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap - Welzijn

Nowedo werkt aan het welzijn van doven door integratie en emancipatie in de maatschappij met als doelen belangenbehartiging van doven en slechthorenden in West-Vlaanderen, organiseren…

 • Geen
 • < 100.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Windroos vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Welzijn

Windroos is een dagcentrum in Brugge dat zorgt voor opvang van volwassenen met een meervoudige beperking.

 • 5 tot 9
 • < 100.000€
 • 6

't Veldzicht vzw

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap

dagbesteding en wonen organiseren voor volwassenen met een beperking

 • 20 tot 49
 • van 2 tot 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

vzwBINST

Officiële naam:VZW BINST

8000 - Brugge

Armoedebestrijding - Onderwijs/Talentontwikkeling

Als vzw zijn wij grensverleggend en innovatief in het creëren van sociale en duurzame oplossingen aansluitend op maatschappelijke noden. BINST geeft publieke dienstverlening die streeft…

 • Geen
 • < 100.000€

IMDH vzw - MUG-heli

Officiële naam:INSTITUUT VOOR MEDISCHE DRINGENDE HULPVERLENING - CENTER FOR URGENT MEDICAL ASSISTANCE

8000 - Brugge

Welzijn

Het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) is een vzw die in 1972 werd opgericht. De doelstellingen van onze vzw bestaan uit : 1) Het…

 • 5 tot 9
 • 300.000€- 500.000€
 • 6

Welzijnsschakel Integraal vzw

8000 - Brugge

Jongeren - Migratie/integratie

Mensen kansen bieden tot integratie en om geïntegreerd te blijven, zowel door ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen bij hun studie als door het organiseren…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 2
 • Zoekt vrijwilligers

CGSO - Centrum voor Geboorteplanning en Seksuele Opvoeding

Officiële naam:CENTRUM VOOR GEBOORTEREGELING EN SEXUELE OPVOEDING BRUGGE

8000 - Brugge

Jongeren - Welzijn

VZW CGSO heeft tot doel op het vlak van seksualiteit, relaties en intimiteit initiatieven te nemen, te ondersteunen en/of acties te voeren, gericht op: •…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 4
 • Zoekt vrijwilligers
Cookie policy