Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Himalayan Projects vzw

8200 - Brugge(2)

Armoedebestrijding - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Aanbrengen structurele basisvoorzieningen aan de oerculturen in de Himalaya, m.b. in Nepal. Ondermeer oprichten en eventueel uitbaten basis-)scholen, medische posten. Huisvesting voor kansarmen en achtergestelde…

 • Geen
 • 100.000€ - 200.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

Viro vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Welzijn

Viro is een door het VAPH erkende zorgaanbieder. Wij begeleiden kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun individuele zorgvraag is het uitgangspunt van ons…

 • 100 tot 199
 • > 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

HABO vzw

Officiële naam:Huisartsen van Brugge en Omgeving

8200 - Brugge - Sint-Michiels

Gezondheid (fysieke) - Gezondheid (geestelijke)

HABO verenigt een grote groep huisartsen. Deze troef willen we uitspelen om zowel steun te geven aan de eigen leden als om respect te krijgen…

 • 1 tot 4
 • 200.000€ - 300.000€

Huizen van Vrede vzw

8200 - Brugge - Sint-Andries

Huisvesting - Migratie/integratie

a. Erkende vluchtelingen (tijdelijk) huisvesten, in afwachting van een beter geschikt onderkomen voor henzelf en hun familie, onder meer via het huren van woongelegenheden en…

 • Geen
 • 300.000€- 500.000€
 • 7
 • Zoekt vrijwilligers

VZW Heidehuis, Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen

Officiële naam:HEIDEHUIS - PALLIATIEVE ZORG NOORD-WEST-VLAANDEREN

8200 - Brugge(2)

Andere

Heidehuis vzw is een pluralistische organisatie die palliatieve zorg in Noord-West-Vlaanderen organiseert en uitbouwt. Deze zorg wordt aangeboden in de thuiszorg, het palliatief dagcentrum en…

 • 5 tot 9
 • < 100.000€

't Veldzicht vzw

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap

dagbesteding en wonen organiseren voor volwassenen met een beperking

 • 20 tot 49
 • van 2 tot 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

VZW SOCIAAL ONDERNEMEN BRUGGE EN OMGEVING AAN HET WERK

8000 - Brugge

Opleiding/tewerkstelling - Sociale economie

Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten op maat voor personen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

 • 100 tot 199
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Wolk in mijn hoofd vzw

8310 - Brugge - Assebroek

Gezondheid (geestelijke) - Vrouwen

De vzw stelt zich tot doel: De ondersteuning en promotie van de perinatale mentale gezondheid van zwangere of bevallen vrouwen en hun partners en (ongeboren)…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 3

UNIE-K vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Andere

UNIE-K is een vereniging van voorzieningen voor personen met een beperking (Ons Erf, De Waaiberg, ’t Venster), gespreid over de provincie West-Vlaanderen. De vzw stelt…

 • 200 tot 499
 • > 7.000.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

Windroos vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Welzijn

Windroos is een dagcentrum in Brugge dat zorgt voor opvang van volwassenen met een meervoudige beperking.

 • 5 tot 9
 • < 100.000€
 • 6

Nowedo vzw

Officiële naam:NOORD-WESTVLAAMSE DOVEN EN SLECHTHORENDEN

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap - Welzijn

Nowedo werkt aan het welzijn van doven door integratie en emancipatie in de maatschappij met als doelen belangenbehartiging van doven en slechthorenden in West-Vlaanderen, organiseren…

 • Geen
 • < 100.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Alehoppa vzw

8200 - Brugge(2)

Gezondheid (fysieke) - Personen met een handicap

Het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten zoals…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 2
 • Zoekt vrijwilligers

vzw CREA THERA INTERNATIONAL

8310 - Brugge - Assebroek

Gezondheid (geestelijke) - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Facilitating creative and creative therapeutic help in post conflict areas / Omogucavanje kreativne i kreativno-terapeutske pomoci u post-konfliktnim podrucjima Integratie-ondersteunende creatieve workshops met vluchtelingen/asielzoekers en…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 9
 • Zoekt vrijwilligers

[email protected]

8310 - Brugge - Assebroek

Milieu - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

De vzw [email protected] stelt zich tot doel ontwikkelingshulp en/ of samenwerking te verlenen aan ontwikkelingslanden, hoofdzakelijk door het vruchtbaar maken van bodems en het realiseren…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Club Brugge K.V. VZW - Club Brugge Foundation

8200 - Brugge(2)

Armoedebestrijding - Sport

Club Brugge vervult als topclub niet enkel een sportieve, maar ook een bijzonder grote sociale rol. Club Brugge maakt graag gebruik van zijn grote impact…

 • 100 tot 199
 • 100.000€ - 200.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

vzwBINST

Officiële naam:VZW BINST

8000 - Brugge

Armoedebestrijding - Onderwijs/Talentontwikkeling

Als vzw zijn wij grensverleggend en innovatief in het creëren van sociale en duurzame oplossingen aansluitend op maatschappelijke noden. BINST geeft publieke dienstverlening die streeft…

 • Geen
 • < 100.000€
Cookie policy