Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Himalayan Projects vzw

8200 - Brugge(2)

Armoedebestrijding - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Aanbrengen structurele basisvoorzieningen aan de oerculturen in de Himalaya, m.b. in Nepal. Ondermeer oprichten en eventueel uitbaten basis-)scholen, medische posten. Huisvesting voor kansarmen en achtergestelde…

 • Geen
 • 100.000€ - 200.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

Woonzorgcentrum Regina Coeli vzw

8200 - Brugge - Sint-Andries

Ouderen - Welzijn

- Huisvesting en warme zorg voor zorgafhankelijke senioren, met de klemtoon op mensen met dementie. - Uitbouwen van een aanbod voor mensen met jongdementie in…

 • 50 tot 99
 • van 2 tot 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Huizen van Vrede vzw

8200 - Brugge - Sint-Andries

Huisvesting - Migratie/integratie

a. Erkende vluchtelingen tijdelijk huisvesten, in afwachting van een beter geschikt onderkomen voor henzelf en hun familie, onder meer via het huren van woongelegenheden en…

 • Geen
 • < 100.000€
 • Zoekt vrijwilligers

't Veldzicht vzw

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap

dagbesteding en wonen organiseren voor volwassenen met een beperking

 • 20 tot 49
 • van 2 tot 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

IMDH vzw - MUG-heli

Officiële naam:INSTITUUT VOOR MEDISCHE DRINGENDE HULPVERLENING - CENTER FOR URGENT MEDICAL ASSISTANCE

8000 - Brugge

Welzijn

Het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) is een vzw die in 1972 werd opgericht. De doelstellingen van onze vzw bestaan uit : 1) Het…

 • 5 tot 9
 • 300.000€- 500.000€
 • 6

VZW SOCIAAL ONDERNEMEN BRUGGE EN OMGEVING AAN HET WERK

8000 - Brugge

Opleiding/tewerkstelling - Sociale economie

Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten op maat voor personen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

 • 50 tot 99
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Nowedo vzw

Officiële naam:NOORD-WESTVLAAMSE DOVEN EN SLECHTHORENDEN

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap - Welzijn

Nowedo werkt aan het welzijn van doven door integratie en emancipatie in de maatschappij met als doelen belangenbehartiging van doven en slechthorenden in West-Vlaanderen, organiseren…

 • Geen
 • < 100.000€

vzwBINST

Officiële naam:VZW BINST

8000 - Brugge

Armoedebestrijding - Onderwijs/Talentontwikkeling

Als vzw zijn wij grensverleggend en innovatief in het creëren van sociale en duurzame oplossingen aansluitend op maatschappelijke noden. BINST geeft publieke dienstverlening die streeft…

 • Geen
 • < 100.000€

vzw De Kade

8000 - Brugge

Personen met een handicap

vzw De Kade (www.de-kade.be) is een samenwerkingsverband tussen 3 units voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker en Secundaire School Spermalie), een begeleidingscentrum en…

 • 500 tot 999
 • > 7.000.000€

YOT

8000 - Brugge

Cultuur/patrimonium - Andere

YOT vzw is een labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief. We willen letterlijk en figuurlijk ruimte creëren voor levensbeschouwing. Onze focus ligt op het…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 6
 • Zoekt vrijwilligers

CGSO - Centrum voor Geboorteplanning en Seksuele Opvoeding

Officiële naam:CENTRUM VOOR GEBOORTEREGELING EN SEXUELE OPVOEDING BRUGGE

8000 - Brugge

Jongeren - Welzijn

VZW CGSO heeft tot doel op het vlak van seksualiteit, relaties en intimiteit initiatieven te nemen, te ondersteunen en/of acties te voeren, gericht op: •…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€

UNIE-K vzw

8200 - Brugge(2)

Personen met een handicap - Andere

UNIE-K is een vereniging van voorzieningen voor personen met een beperking (Ons Erf, De Waaiberg, ’t Venster), gespreid over de provincie West-Vlaanderen. De vzw stelt…

 • 200 tot 499
 • > 7.000.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

BlueAssist vzw

Officiële naam:BLUE ASSIST

8310 - Brugge - Assebroek

Personen met een handicap - Welzijn

BlueAssist is een hulpmiddel dat een houvast biedt aan mensen die geen eenvoudige vraag kunnen of durven stellen. Met behulp van een BlueAssist-kaart of een…

 • 1 tot 4
 • 200.000€ - 300.000€
 • 2
 • Zoekt vrijwilligers

vzw CREA THERA INTERNATIONAL

8310 - Brugge - Assebroek

Gezondheid (geestelijke) - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Facilitating creative and creative therapeutic help in post conflict areas / Omogucavanje kreativne i kreativno-terapeutske pomoci u post-konfliktnim podrucjima Integratie-ondersteunende creatieve workshops met vluchtelingen/asielzoekers en…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 9
 • Zoekt vrijwilligers

Terr@dialoog

8310 - Brugge - Assebroek

Milieu - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

De vzw Terr@dialoog stelt zich tot doel ontwikkelingshulp en/ of samenwerking te verlenen aan ontwikkelingslanden, hoofdzakelijk door het vruchtbaar maken van bodems en het realiseren…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

Iktic Tourettevereniging België VZW

8000 - Brugge

Gezondheid (geestelijke) - Personen met een handicap

Iktic Tourettevereniging België VZW wil het syndroom van Gilles de la Tourette op een positieve en creatieve manier bekender maken in de maatschappij. We willen…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 8
 • Zoekt vrijwilligers

Er werden geen fondsen van de Koning Boudewijnstichting gevonden die aan uw zoekcriteria voldoen.

Cookie policy