Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Argos vzw

Officiële naam:ARGOS, CENTRUM VOOR VORMINGS- EN ACTIVERINGSPROJECTEN

8900 - Ieper

Opleiding/tewerkstelling - Welzijn

Argos, centrum voor vormings- en activeringsprojecten heeft tot doel het uitwerken van vormings-, opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor kansengroepen. Het is met dezelfde waakzaamheid dat Argos…

 • 10 tot 19
 • 100.000€ - 200.000€
 • 5

Kind en Preventie vzw

1030 - Schaarbeek

Welzijn

Kind en Preventie vzw is een middenveldorganisatie die consultatiebureaus, inloopteams en prenatale steunpunten organiseert om (toekomstige) ouders met hun kinderen van een voorschoolse leeftijd actief…

 • 50 tot 99
 • > 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

WeCitizens - WijBurgers - NousCitoyens vzw

1180 - Ukkel

Mensenrechten - Diensten aan verenigingen

WijBurgers heeft de ambitie een 'test-aankoop' te worden van de kiezer, een ‘wikipedia’ van de politici, een vormingsinstituut voor burgerschapszin en een ‘quality surveyor' van…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 3
 • Zoekt vrijwilligers

Kenniscentrum ARhus - vzw Het Portaal

8800 - Roeselare

Onderwijs/Talentontwikkeling - Andere

Kenniscentrum ARhus opende de deuren in februari 2014. De opening was het sluitstuk van de fusie tussen de twee vroegere Roeselaarse bibliotheken. De opening betekende…

 • 20 tot 49
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 4

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen vzw

9700 - Oudenaarde

Gezondheid (fysieke) - Welzijn

De ELZ Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg. Onder geïntegreerde zorg verstaan we -…

 • 1 tot 4
 • 100.000€ - 200.000€

De Loods vzw

Officiële naam:SOCIALE WERKPLAATS DE LOODS

9320 - Aalst - Erembodegem

Milieu - Sociale economie

De Loods realiseert vanuit een diepgaande maatschappelijke betrokkenheid kwalitatieve tewerkstelling van mensen met verminderde kansen. We doen dit rekening houdend met een veranderende samenleving en…

 • 50 tot 99
 • < 100.000€
 • 5

Inagro vzw

Officiële naam:INAGRO,PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM

8800 - Roeselare

Milieu - Wetenschappelijk onderzoek

Inagro levert het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector met aandacht voor economie, ecologie en…

 • 100 tot 199
 • > 7.000.000€

Levedale

1861 - Meise - Wolvertem

Personen met een handicap

V.z.w. Levedale is een vergunde zorgaanbieder en wordt als dusdanig gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Vzw Levedale is een pluralistisch,…

 • 50 tot 99
 • van 2 tot 7.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

VZW De Kringwinkel Midden WesVlaanderen

Officiële naam:DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

8800 - Roeselare

Sociale economie

In 2013 lanceerde De Kringwinkel de nieuwe slogan ‘Wie kringt, die wint’. Hiermee willen we demonstreren dat geven aan of kopen bij De Kringwinkel voor…

 • 50 tot 99
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 5

Sociaal Winkelpunt vzw

Officiële naam:VZW SOCIAAL WINKELPUNT

2000 - Antwerpen

Armoedebestrijding

Sociaal Winkelpunt vzw heeft volgende doelstellingen: - Armoedebestrijding vanuit emancipatorische visie en aanpak organiseren - Deze visie op armoedebestrijding uitdragen bij de brede bevolking -…

 • 1 tot 4
 • 100.000€ - 200.000€
 • 4
 • Zoekt vrijwilligers

Jean Inclusie vzw

9080 - Lochristi

Huisvesting - Personen met een handicap

De vzw stelt zich tot doel: Actief meebouwen aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor volwassenen met een zorgbehoefte via de realisatie van een inclusie-woning…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 2

NASCI vzw

Officiële naam:NASCI - DIENSTENCENTRUM VOOR HET KIND

1030 - Schaarbeek

Armoedebestrijding - Vrouwen

NASCI is een unieke vzw die in Brussel hulp verleent aan gezinnen zonder inkomen of met een tijdelijk nijpend tekort aan middelen. NASCI biedt moeders…

 • 5 tot 9
 • 200.000€ - 300.000€
 • 5
 • Zoekt vrijwilligers

De Rode Antraciet vzw

3001 - Leuven - Heverlee

Cultuur/patrimonium - Sport

Elke mens maakt deel uit van de samenleving. In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend. De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen…

 • 10 tot 19
 • van 1 tot 2.000.000€
 • 1
 • Zoekt vrijwilligers

VZW Voedselondersteuning Gent

9000 - Gent

Armoedebestrijding - Welzijn

Vzw Voedselondersteuning Gent (VOG) ondersteunt initiatieven die de armoede in Gent bestrijden en doet dat door middel van hulp aan verschillende vzw's die werken rond…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 4

FEDERATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE - FEDERATIE DER BELGISCHE RESTO DU COEUR

5380 - Fernelmont

Armoedebestrijding

L'association a pour but social de promouvoir la solidarité en faveur des plus démunis de nos concitoyens, dans le prolongement de l'intiative de Coluche. Elle…

 • 5 tot 9
 • 100.000€ - 200.000€
 • Zoekt vrijwilligers

AMAJ (Fonds Vrienden van AMAJ)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die kinderen en jongeren muziek helpen ontdekken en stimuleren in hun muzikale initiatieven.

Cultuur/patrimonium

Aider Autrui (Fonds Aider Autrui)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan diverse projecten om mensen die in bittere armoede leven, te helpen een menswaardig bestaan uit te bouwen

Maatschappelijk Engagement

Amazone (Fonds Vriendinnen van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van Amazone voor meer gendergelijkheid en ten voordele van de vrouwenbeweging in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Ariane (Fonds Ariane)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Ariane voor hematologisch kankeronderzoek steunt prioritair de activiteiten van de Kliniek voor hematologie van het Bordet Instituut.

Wetenschappelijk onderzoek

Banglabari (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de armoedespiraal in Bangladesh helpen doorbreken: micro-kredieten voor de bouw van woningen; ondersteuning voor de verkoop van artisanale goederen,…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Beauraing (Fonds Vrienden van het Kasteel van Beauraing)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Via projecten steunen filantropen de restauratie, de conservatie, het onderhoud, de renovatie en de inrichting van het Kasteel van Beauraing. Het Kasteel is een beschermd…

Cultuur/patrimonium

Berrefonds (Fonds Vrienden Van Berrefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten gericht op ouders die een kindje hebben verloren tijdens of na de zwangerschap, of tijdens de eerste levensjaren

Gezondheid (fysieke)

Blenders (Fonds Vrienden van Blenders)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die, met een laagdrempelige vorming in lokale computerruimten, mensen helpen hun eerste stappen te zetten op de informatiesnelweg.

Armoedebestrijding

Borgerstein (Fonds Borgerstein)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In Vlaanderen initiatieven ondersteunen die multipliceerbaar zijn en die blijk geven van zin voor sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

Personen met een handicap

Capart (Fonds Jean Capart)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean Capart, om de egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.

Cultuur/patrimonium

DOCTORS4DOCTORS (Fonds Vrienden Van DOCTORS4DOCTORS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten rond de zorg voor artsen: medische hulp, psychologische begeleiding, het leren van vaardigheden rond afbakening, organisatie en teamwerking in de praktijk.

Gezondheid (fysieke)

Damiaanmuseum (Fonds Vrienden Van Damiaanmuseum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die het geboortehuis van pater Damiaan toegankelijk houden voor toekomstige generaties als plaats voor informatie, ontmoeting en engagement

Cultuur/patrimonium

De Sloep (Fonds Vrienden Van De Sloep)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die preventieve ondersteuning aanbieden over gezondheid, opvoeding, huisvesting, … aan gezinnen met jonge kinderen uit de regio Gent-Noord-Oost.

Armoedebestrijding
Welzijn

De Zwaluw (Fonds Vrienden Van De Zwaluw)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen het project van de school ‘The Swallow’ om bij te dragen tot de vernieuwing van onderwijs, vorming en ontwikkeling in Gambia.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

De vijver van Boneffe

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De vijver van Boneffe vrijwaren, die het statuut kreeg van beschermde zone “Natura 2000”, en de biodiversiteit behouden in Haspengouw voor de toekomstige generaties.

Cultuur/patrimonium
Milieu

Cookie policy