Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

PANAL vzw

Officiële naam:PALLIATIEF NETWERK ARRONDISSEMENT LEUVEN

3001 - Leuven - Heverlee

Gezondheid (fysieke) - Gezondheid (geestelijke)

Panal vzw staat voor ondersteuning en optimale uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven. Panal vzw omvat twee structuren, elk met een specifieke opdracht:…

 • 10 tot 19
 • 500.000€ - 1.000.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

1800 - Vilvoorde

Gezondheid (fysieke) - Gezondheid (geestelijke)

Sterven moeten we helaas allemaal. Maar als iemand ongeneeslijk ziek wordt, is het wel belangrijk om de resterende tijd zo draaglijk mogelijk te maken, voor…

 • 10 tot 19
 • 100.000€ - 200.000€
 • Zoekt vrijwilligers

Argos vzw

Officiële naam:ARGOS, CENTRUM VOOR VORMINGS- EN ACTIVERINGSPROJECTEN

8900 - Ieper

Opleiding/tewerkstelling - Welzijn

Argos, centrum voor vormings- en activeringsprojecten heeft tot doel het uitwerken van vormings-, opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor kansengroepen. Het is met dezelfde waakzaamheid dat Argos…

 • 5 tot 9
 • 100.000€ - 200.000€
 • 5

vzw Ispahan Palliatieve Zorgen Kempen

Officiële naam:ISPAHAN, PALLIATIEVE THUISZORG KEMPEN

2300 - Turnhout

Gezondheid (fysieke) - Welzijn

Vzw Ispahan biedt palliatieve thuiszorg in het arrondissement Turnhout. We ondersteunen mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun omgeving. Hierbij ligt voor ons de klemtoon…

 • 10 tot 19
 • 500.000€ - 1.000.000€

FEBEM-FEGE vzw/asbl

Officiële naam:DENUO

1020 - Brussel - Laken

Milieu

De Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM) is een ledenvereniging, opgericht om de belangen van de sector (en dus haar leden) te verdedigen met respect…

 • 1 tot 4
 • van 1 tot 2.000.000€

WeCitizens - WijBurgers - NousCitoyens vzw

1060 - Sint-Gillis

Mensenrechten - Diensten aan verenigingen

WijBurgers heeft de ambitie een 'test-aankoop' te worden van de kiezer, een ‘wikipedia’ van de politici, een vormingsinstituut voor burgerschapszin en een ‘quality surveyor' van…

 • 1 tot 4
 • < 100.000€
 • 3
 • Zoekt vrijwilligers

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw

2018 - Antwerpen(2)

Gezondheid (geestelijke) - Ouderen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de negen regionale expertisecentra dementie willen dementie in de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van het leven…

 • 5 tot 9
 • 300.000€- 500.000€
 • 18
 • Zoekt vrijwilligers

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen vzw

9700 - Oudenaarde

Gezondheid (fysieke) - Welzijn

De ELZ Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg. Onder geïntegreerde zorg verstaan we -…

 • 1 tot 4
 • 100.000€ - 200.000€

Kenniscentrum ARhus - vzw Het Portaal

8800 - Roeselare

Onderwijs/Talentontwikkeling - Andere

Kenniscentrum ARhus opende de deuren in februari 2014. De opening was het sluitstuk van de fusie tussen de twee vroegere Roeselaarse bibliotheken. De opening betekende…

 • 20 tot 49
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 4

Eerstelijnszone Gent vzw

9050 - Gent - Gentbrugge

Gezondheid (geestelijke) - Welzijn

Eerstelijnszone Gent verbetert de gezondheid en het welzijn van alle Gentenaars met aandacht voor de meest kwetsbaren. ELZ Gent ondersteunt de professionals oa door vormingen,…

 • 10 tot 19
 • < 100.000€

Koepel van Vlaamse Bosgroepen

9000 - Gent

Diensten aan verenigingen - Milieu

De vereniging heeft tot doel het stimuleren van de werking van bosgroepen zoals bedoeld in artikel 41bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, het…

 • Geen
 • < 100.000€
 • 4

Inagro vzw

Officiële naam:INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM

8800 - Roeselare

Milieu - Wetenschappelijk onderzoek

Inagro levert het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector met aandacht voor economie, ecologie en…

 • 100 tot 199
 • > 7.000.000€

Sociare vzw

Officiële naam:SOCIARE, SOCIOCULTURELE WERKGEVERSFEDERATIE

1000 - Brussel

Diensten aan verenigingen

Sociare stelt zich tot doel, vanuit een zo sterk mogelijke representatieve positie, de belangen te bevorderen van de werkgevers van de socioculturele sector en van…

 • 10 tot 19
 • < 100.000€

VZW De Kringwinkel Midden WesVlaanderen

Officiële naam:DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

8800 - Roeselare

Sociale economie

In 2013 lanceerde De Kringwinkel de nieuwe slogan ‘Wie kringt, die wint’. Hiermee willen we demonstreren dat geven aan of kopen bij De Kringwinkel voor…

 • 50 tot 99
 • van 2 tot 7.000.000€
 • 5

FEDERATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE - FEDERATIE DER BELGISCHE RESTO DU COEUR

5380 - Fernelmont

Armoedebestrijding

L'association a pour but social de promouvoir la solidarité en faveur des plus démunis de nos concitoyens, dans le prolongement de l'intiative de Coluche. Elle…

 • 5 tot 9
 • 100.000€ - 200.000€
 • Zoekt vrijwilligers
Cookie policy