Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep 'Armoede' van de Koning Boudewijnstichting

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan projecten die ijveren voor de toegang tot, het kunnen werken met en het gebruiken van digitale media door publieksgroepen voor wie dit een onbekende wereld is.

Projectoproep van het Fonds VINCI

Maatschappelijk engagement

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ramos (Fonds Celina Ramos - eenmalige steun)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Eenmalige steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap.

Van Mierlo (Fonds Hugo Van Mierlo: vader-kind relatie bevorderen)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

Vanden Bulckefonds (Louise Vanden Bulckefonds) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde historische tuin of park.

Versterken van de circulaire economie dankzij datamining

Steun aan cocreatieprojecten in de circulaire economie (mobiliteit, afvalbeheer, voedselverspilling) die gebruik maken van datamining

Vlinder (Fonds Vlinder)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun voor de ontwikkeling van activiteiten die de toegang tot cultuur voor vrouwen met een migratieachtergrond bevorderen of hen ondersteunen bij het uitoefenen van hun ouderschap.

Cookie policy