Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Projectoproep 'Zaaien voor de toekomst' van de BESIX Foundation, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Ontmoetingen ondersteunen tussen gepassioneerde professionals en leerlingen van scholen waar veel leerlingen een lage sociaaleconomische status hebben, om hen te stimuleren hun potentieel te ontwikkelen en hen te motiveren om zich te engageren.

Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ramos (Fonds Celina Ramos - eenmalige steun)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Eenmalige steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap.

Vanden Bulckefonds (Louise Vanden Bulckefonds) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde historische tuin of park.

Versterken van de circulaire economie dankzij datamining

Steun aan cocreatieprojecten in de circulaire economie (mobiliteit, afvalbeheer, voedselverspilling) die gebruik maken van datamining

Voor een betere inclusie van slechtziende en blinde personen

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan initiatieven die een volwaardige participatie bevorderen van slechtzienden en blinden aan het maatschappelijke leven

Cookie policy