Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Projectoproep van het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Duurzame steun aan projecten van algemeen belang om de integratie en het onderwijs van kansarme kinderen en jongeren te bevorderen.

Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ramos (Fonds Celina Ramos - eenmalige steun)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Eenmalige steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap.

Rosewick-Keutgen (Fonds Rosewick-Keutgen) : Inklusion Ostbelgien

Duitstalige Gemeenschap

Streekfonds Een Hart voor Limburg - Steun aan kansen bevorderende initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Maatschappelijk engagement

Steun aan projecten die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

Streekmotor 23 - oproep individuen

Maatschappelijk engagement

Voor lokale projecten die het welzijn van kwetsbare groepen bevorderen en inzetten op de omgeving.

Toekomstgericht werken in de thuiszorg – Fonds Dr. Daniël De Coninck

Gezondheid

Initiatieven ondersteunen die een antwoord proberen te bieden op de uitdagingen van instroom en werkbaar werk in de eerstelijn.

Van Wonterghem-De Brabandere (Fonds Van Wonterghem-De Brabandere)

Maatschappelijk engagement

Prijs (12.500 €) voor een persoon of een vereniging die zich in groot Ieper verdienstelijk maakt op het vlak van solidariteit, leefmilieu, welzijnszorg, burgerzin.

Cookie policy