Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Aide à la Jeunesse & Santé mentale - Edition 2019

Gezondheid

Steun aan jongerenorganisaties in Wallonië en Brussel, die jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen preventief willen helpen en begeleiden.

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Comhaire (Fonds Jean-Jacques Comhaire: projectoproep)

Erfgoed

Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

Fonds Bikes in Brussels - Projectoproep

Steunt aanpassings- en uitrustingsinspanningen ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Fonds Ernest Solvay

Voor organisaties met een niet-commercieel project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling en vooruitgang van wetenschap en technologie.

Gert Noël (Fonds Gert Noël) : Prijs 2019

Gezondheid

Echte luisterbereidheid, betere informatie en warmere medische zorgen.

Handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis verbeteren - Fonds Dr. Daniël De Coninck

Gezondheid

Projectoproep om interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn te stimuleren

ICT Community for ASD (Fonds ICT Community for ASD)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan projecten die inzetten op een effectieve integratie van mensen met autisme in het gemeenschapsleven.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Lokaal samenwerken in zorgzame buurten in Wallonië

Gezondheid

Steun aan initiatieven van buurtactoren en eerstelijnsprofessionelen om gezamenlijk zorg te dragen voor de buurt in Wallonië

Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ramos (Fonds Celina Ramos - eenmalige steun)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Eenmalige steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap.

Cookie policy