Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Alcuin (Fonds Alcuin voor de School)

Ontwikkeling van talenten

Kinderen helpen slagen op school met aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven voor onderwijs in België en in Europa.

Baillet Latour (Fonds Baillet Latour)

Erfgoed

Steun aan restauratieprojecten voor Belgisch roerend cultureel erfgoed.

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Beeckman (Fonds Jeanne en Pierre Beeckman) - Betere inclusie van personen met een sensoriële beperking

Armoede en sociale rechtvaardigheid

U zet zich in voor een betere inclusie van mensen met een sensoriële beperking? Ontdek inspirerende projecten in binnen- of buitenland dankzij de Go & Learn-beurzen.

Buurten op den buiten

Maatschappelijk engagement

Steun aan bewoners in Vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp

Comhaire (Fonds Jean-Jacques Comhaire: projectoproep)

Erfgoed

Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

De Graeve (Fonds Dominique De Graeve)

Filantropie

Een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.

Een betere ondersteuning voor brussen van kinderen met een beperking

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan vernieuwende initiatieven voor ‘brussen’, de broers en zussen van jongeren met een beperking.

Elisabeth en Amélie (Fonds Elisabeth en Amélie)

Afrika en ontwikkelingslanden

Steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie.

Générations Solidaires

Maatschappelijk engagement

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Heidebroek-van Duyse (Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse)

Erfgoed

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Immobel (Fonds Immobel)

Voor projecten die schooluitval tegengaan, het zelfrespect van jongeren versterken en hun sociale integratie stimuleren.

Immobel (Fonds Immobel)

Voor projecten die schooluitval tegengaan, het zelfrespect van jongeren versterken en hun sociale integratie stimuleren.

Nonkels (Prijs Jacqueline Nonkels) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

De jaarlijkse prijs Jacqueline Nonkels (5.000€) steunt het behoud en de ontsluiting van het Belgisch surrealisme.