Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Anders communiceren over psychische aandoeningen in een zorgcontext

Gezondheid

Genuanceerd spreken over psychische problemen draagt bij tot betere zorg

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Beeckman (Fonds Jeanne en Pierre Beeckman)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan initiatieven van organisaties om mensen met een sensoriële (visuele of auditieve) handicap te helpen integreren.

BruVoices - Woont u in Brussel ? Vertel ons over uw stad !

Maatschappelijk engagement

Wat betekent Brussel voor u ? Hoe voelt u zich in uw stad ? Laat uw stem horen en spreek erover met elkaar. Zonder taboes. Oproep aan alle verenigingen in Brussel.

Buurten op den buiten

Maatschappelijk engagement

Steun aan bewoners in Vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp

Comhaire (Fonds Jean-Jacques Comhaire: projectoproep)

Erfgoed

Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

EFID Call for awards 2017 - Valuing the expertise of people living with dementia

Gezondheid

Europese prijzen voor lokale projecten die mensen met dementie integreren in hun eigen buurt of dorp

Fonds voor Onderzoek in Psychiatrie

Gezondheid

Steun aan onderzoeksprojecten rond psychische stoornissen bij volwassenen gericht op het verbeteren van hun levenskwaliteit

Gert Noël (Fonds Gert Noël) : Prijs

Gezondheid

Echte luisterbereidheid, betere voorlichting en meer humane medische zorgen

Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken - 2017

Gezondheid

Verduurzamen van organisaties die herstelondersteunend werken in de geestelijke gezondheidszorg, met het oog op een zo groot mogelijk maatschappelijke impact