Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Burgerinitiatieven voor de circulaire economie

Steun aan burgerinitiatieven ten bate van de kringloopeconomie, die hun economisch model in België willen uitbreiden. In samenwerking met de Stichting BePlanet.

Fonds Bikes in Brussels - Projectoproep

Steunt aanpassings- en uitrustingsinspanningen ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus steun tot maximaal 25.000 euro

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wil innovatieve, visionaire en duurzame projecten rond materialen- en energiebeheer in Vlaanderen ondersteunen.

Fonds Ernest Solvay

Voor organisaties met een niet-commercieel project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling en vooruitgang van wetenschap en technologie.

Fonds Filson Steers Mariman - Prijs voor Opvoeding 2019

Ontwikkeling van talenten

Tweejaarlijkse prijs van 60.000 euro voor een persoon die zich al jaren intensief inzet voor de opvoeding van kinderen en jongeren.

Fonds Freinet - Ecole des Trois Pommiers: Projectoproep

Ontwikkeling van talenten

Promoten van het onderzoek, de toepassing en de verspreiding van de pedagogie en de filosofie van Freinet.

Fonds Hilde Demedts

Ontwikkeling van talenten

Het Fonds Hilde Demedts heeft tot doel een podium te verschaffen aan grafische kunstenaars en grafiek te promoten door het uitreiken van een prijs.

Fonds Inside Out: Projectoproep

Ontwikkeling van talenten

Maak gebruik van de unieke kwaliteiten van mensen ongeacht hun leeftijd

Fonds Lokumo

Gezondheid

Steunt jonge beloftevolle wetenschappers om fundamenteel cardiologisch onderzoek te doen.

Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie - FEVIA

Gezondheid

Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) verleent steun aan projecten in België die evenwichtige voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen.

Générations Solidaires

Maatschappelijk engagement

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Heidebroek-van Duyse (Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse)

Erfgoed

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding (IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Initiatieven die opvangmogelijkheden bieden aan gezinnen die sociaal gehuisvest zijn, zodat ze hun baby’s en peuters alle kansen kunnen geven om hun leven goed te starten.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Nike Community Impact Fund België

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Kinderen en jongeren aanzetten tot bewegen en sport om ze uit hun isolement te halen

Cookie policy