Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Baillet Latour (Fonds Baillet Latour)

Erfgoed

Steun aan restauratieprojecten voor Belgisch roerend cultureel erfgoed.

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Comhaire (Fonds Jean-Jacques Comhaire: projectoproep)

Erfgoed

Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

De Graeve (Fonds Dominique De Graeve)

Filantropie

Veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving

Fonds Bikes in Brussels - Projectoproep

Steunt aanpassings- en uitrustingsinspanningen ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Fonds Ernest Solvay

Voor organisaties met een niet-commercieel project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling en vooruitgang van wetenschap en technologie.

Gert Noël (Fonds Gert Noël) : Prijs 2019

Gezondheid

Echte luisterbereidheid, betere informatie en warmere medische zorgen.

Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst

Maatschappelijk engagement

Federaties en koepelorganisaties uit de associatieve sector ondersteunen die voor hun leden willen innoveren op het vlak van digitalisering en nieuwe tools willen ontwerpen voor hen.

Handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis verbeteren - Fonds Dr. Daniël De Coninck

Gezondheid

Projectoproep om interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn te stimuleren

ICT Community for ASD (Fonds ICT Community for ASD)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan projecten die inzetten op een effectieve integratie van mensen met autisme in het gemeenschapsleven.

ING Fonds voor een meer Circulaire Economie

Vaardigheden en beroepen versterken die leiden tot een optimaal gebruik van hulpbronnen

Integratie via buitenschoolse activiteiten. Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Buitenschoolse activiteiten toegankelijker maken voor kwetsbare kinderen, omdat ook ontspannen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Lokaal samenwerken in zorgzame buurten in Wallonië

Gezondheid

Steun aan initiatieven van buurtactoren en eerstelijnsprofessionelen om gezamenlijk zorg te dragen voor de buurt in Wallonië

Cookie policy