Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Anders communiceren over psychische aandoeningen in een zorgcontext

Gezondheid

Genuanceerd spreken over psychische problemen draagt bij tot betere zorg

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Het Fonds steunt bouw- en renovatieprojecten van woningen voor de meest kwetsbaren in België

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Buurten op den buiten

Maatschappelijk engagement

Steun aan bewoners in Vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp

Comhaire (Fonds Jean-Jacques Comhaire: projectoproep)

Erfgoed

Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

Fonds Ernest Solvay

Voor organisaties met een niet-commercieel project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling en vooruitgang van wetenschap en technologie.

Fonds voor Onderzoek in Psychiatrie

Gezondheid

Steun aan onderzoeksprojecten rond psychische stoornissen bij volwassenen gericht op het verbeteren van hun levenskwaliteit

Gemeente voor de Toekomst - Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer & BBL

Maatschappelijk engagement

Steun aan lokale, duurzame projecten in Vlaanderen rond thema’s als energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding, landbouw of duurzaam ruimtegebruik. Oproep ism BBL