Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Baillet Latour (Fonds Baillet Latour)

Erfgoed

Steun aan restauratieprojecten voor Belgisch roerend cultureel erfgoed.

Beeckman (Fonds Jeanne en Pierre Beeckman)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan initiatieven van organisaties om mensen met een sensoriële (visuele of auditieve) handicap te helpen integreren.

BruVoices - Woont u in Brussel ? Vertel ons over uw stad !

Maatschappelijk engagement

Wat betekent Brussel voor u ? Hoe voelt u zich in uw stad ? Laat uw stem horen en spreek erover met elkaar. Zonder taboes. Oproep aan alle verenigingen in Brussel.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

De Graeve (Fonds Dominique De Graeve)

Filantropie

Veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving

EFID Call for awards 2017 - Valuing the expertise of people living with dementia

Gezondheid

Europese prijzen voor lokale projecten die mensen met dementie integreren in hun eigen buurt of dorp

Elisabeth en Amélie (Fonds Elisabeth en Amélie)

Afrika en ontwikkelingslanden

Steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie.

Générations solidaires

Steun aan burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen generaties versterken en het dagelijks leven aangenamer maken

Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken - 2017

Gezondheid

Verduurzamen van organisaties die herstelondersteunend werken in de geestelijke gezondheidszorg, met het oog op een zo groot mogelijk maatschappelijke impact

Hope For Girls (Fonds Hope For Girls)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Voor projecten rond onderwijs, gezondheid, cultuur…die in Vlaanderen en Brussel meisjes (en hun gezin) extra ontwikkelingskansen bieden

Kleine kinderen, grote kansen! Samen evalueren, voor meer impact. Op weg met zelfevaluatie in de strijd tegen kinderarmoede

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Leertraject voor organisaties om de reële impact van hun strijd tegen kinderarmoede te meten, en de resultaten te optimaliseren.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Omgaan met gewelddadige radicalisering: steun bieden aan families

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan projecten voor gezinnen en mensen uit de omgeving van jongeren die zich hebben laten meeslepen door gewelddadige radicalisering.

Projectoproep van het Fonds VINCI

Maatschappelijk engagement

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen