Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Boost voor Talenten - Verviers

Steun aan jonge, talentrijke inwoners van Verviers die in een socio-economisch moeilijke situatie verkeren zodat ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun slaagkansen op school kunnen maximaliseren.

Digital Belgium Skills Fund : Aanleren van digitale vaardigheden voor sterkere digitale inclusie

Digitale kansen voor kwetsbare kinderen, jongeren, jongvolwassenen. Vormingsinitiatieven om kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheid te vergroten.

Een Hart voor West-Vlaanderen

Maatschappelijk engagement

Steun aan projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen

Fonds voor Onderzoek in Psychiatrie

Gezondheid

Steun aan onderzoeksprojecten rond psychische stoornissen bij volwassenen gericht op het verbeteren van hun levenskwaliteit

Gemeente voor de Toekomst - Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer & BBL

Maatschappelijk engagement

Steun aan lokale, duurzame projecten in Vlaanderen rond thema’s als energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding, landbouw of duurzaam ruimtegebruik. Oproep ism BBL

Heidebroek-van Duyse (Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse)

Erfgoed

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Koningin Mathildefonds: Music Connects

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan originele projecten door en voor jongeren waarin muziek een centrale rol speelt. Projecten die aandacht hebben voor de meest kwetsbaren.

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Sociale innovatie in het Brussels Gewest - projectoproep voor individuen

Maatschappelijk engagement

Steun aan projecten van individuen die in het Brussels Gewest een project willen opzetten gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Soeurs de Saint-Augustin de Bavière (Fonds Soeurs de Saint-Augustin de Bavière)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Financiële steun aan sociaal-cultureel vernieuwende initiatieven die het materiële en morele comfort van de begunstigden verbeteren.

Solmido (Fonds Solmido)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Financiële steun voor verenigingen of personen die projecten van algemeen belang ontwikkelen rond sociale aspecten, gezondheid, opleiding of onderwijs in de regio van Charleroi.

Venture Philanthropy Fonds

Maatschappelijk engagement

Consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro verspreid over 3 jaar) om organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel te versterken en verder te helpen groeien.

Vin (Fonds Jean Vin - Prijs Jean Vin) - Projectoproep voor oganisaties

Erfgoed

De jaarlijkse prijs Jean Vin bekroont een vereniging of organisatie die een actieve bijdrage levert tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

Viva for Life 2017

Kinderen in staat stellen om zich te ontplooien en om hun talenten te ontwikkelen. CAP48 en de Stichting steunen verenigingsprojecten rond kleine kinderen (0-6-jarigen) en armoede.