Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Aide à la Jeunesse & Santé mentale

Gezondheid

Steun aan jongerenorganisaties in Wallonië en Brussel, die jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen preventief willen helpen en begeleiden.

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Erfgoed

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden.

Fonds Ernest Solvay

Voor organisaties met een niet-commercieel project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling en vooruitgang van wetenschap en technologie.

Gert Noël (Fonds Gert Noël) : Prijs

Gezondheid

Steun aan initiatieven die bijdragen tot een meer menselijke zorg, dankzij goede communicatie, luisterbereidheid en begeleiding van patiënten en familie.

Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken - 2018

Gezondheid

Verduurzamen van organisaties die herstelondersteunend werken in de geestelijke gezondheidszorg, met het oog op een zo groot mogelijk maatschappelijke impact.

Hoogveld Fonds

Steun voor organisaties die willen investeren in milieubesparende, duurzame ingrepen. Voor de oproep 2018 gaat het om investeringen in Vlaanderen of Brussel.

ICT Community for ASD (Fonds ICT Community for ASD)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Steun aan projecten die inzetten op een effectieve integratie van mensen met autisme in het gemeenschapsleven.

ING Fonds, voor een meer circulaire economie

Vaardigheden en beroepen versterken die leiden tot een optimaal gebruik van hulpbronnen

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Nonkels (Prijs Jacqueline Nonkels) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

De jaarlijkse prijs Jacqueline Nonkels (5.000€) steunt het behoud en de ontsluiting van het Belgisch surrealisme.

Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de Toekomst

Steun aan lokale, duurzame projecten in Vlaanderen rond thema’s als energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding, landbouw of duurzaam ruimtegebruik. Oproep ism BBL.

Prijs ‘Fonds GavoorGeluk’ 2018

Gezondheid

Prijs voor een project voor preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen

Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ramos (Fonds Celina Ramos - eenmalige steun)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Eenmalige steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap.

Cookie policy