Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

Wie wil een actie opzetten ten voordele van Duchenne Parent Project Belgium vzw? Kijk eens op: https://www.duchenneparentproject.be/copy-of-kalender

Steun in natura

1. Op de rekening van Duchenne Parent Project Belgium BE21 7350 4875 3703 De bedragen die hier op toekomen zullen besteed worden aan internationaal Duchenne onderzoek in samenwerking met Duchenne Parent Project Nederland. · Particuliere sponsors krijgen voor deze stortingen GEEN fiscaal attest. Duchenne Parent Project Belgium heeft zelf geen erkenning voor fiscale attesten en komt daar ook niet voor in aanmerking. Het beste is dat deze manier dus gebruikt wordt voor bedragen kleiner dan 40 euro of voor projecten (pannenkoekenbak, kaartenverkoop, evenementen,...) waarvoor er volgens de Belgische wetgeving nooit een fiscaal attest mag ingegeven worden. · Bedrijven kunnen een factuur krijgen van Duchenne Parent Project Belgium vzw indien zij alle gegevens bezorgen: naam, adres, BTW-nummer, bedrag en emailadres Ze kunnen dit via mail doorgeven ([email protected]) of in de mededeling zetten van de overschrijving. IBAN: BE21 7350 4875 3703 Op naam van: Duchenne Parent Project Belgium vzw Adres: Peerschat 33, 3150 Wespelaar met eventuele vermelding bij stortingen voor een project "Naam van jouw project". 2. Op de rekening van het Leuven Universitair Fonds (Kan-Go fonds) ?Aan Private personen die een gift doen waarvoor ze WEL een fiscaal attest wensen: Kan-GO! Fonds BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB). Refertecode: 400/0017/21181 Vergeet aub de refertecode niet die noodzakelijk is om het geld bij ons te krijgen. Giften voor bedragen boven 5.000 euro: voor deze giften vragen de financiële diensten van de KUL een schriftelijk bewijsdocument, i.e. een intentieverklaring, die voorafgaandelijk aan de gift ondertekend zou moeten worden. U kan contact met ons opnemen om dit document te ontvangen.

Financiële steun

Online adres (URL) voor giften:

https://www.duchenneparentproject.be/doneer

Rekeningnummer:

BE21 7350 4875 3703

Cookie policy