Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

Zowel voor onze Belgische organisatie en aan boord van het schip hebben we vrijwilligers nodig. A. Vrijwilligers in België. Om al onze plannen in België te kunnen uitvoeren hebben we veel vrijwilligers nodig. Zij staan in voor allerlei taken en kunnen actief zijn op velerlei gebieden zoals: interne en externe communicatie, fondsenwerving, meehelpen aan beurzen en tentoonstellingen, administratieve taken en correspondentie, juridische, fiscale en financiële aangelegenheden, projecten, publiciteit, werven van mensen, etc. Wij vinden het belangrijk om met toekomstige vrijwilligers te overleggen welke taken het beste bij hun belangstelling en ervaringen passen maar ook over hoeveel tijd ze hieraan kunnen besteden. B. Ruim 450 vrijwilligers aan boord van ons hospitaalschip. Elk jaar zijn er honderden vrijwilligers in de weer om 24/24 en 7/7 de taken aan boord van het schip in te vullen. Er zijn drie categorieën vrijwilligers nodig: a. Voor medische taken: vrijwillige chirurgen, artsen, tandartsen, verpleegkundigen, laboranten. b. Voor maritieme taken: vrijwilligers die inzetbaar zijn voor taken die te maken hebben met werking en onderhoud van het ruim 150 m lange schip c. Voor ondersteunende taken: vrijwilligers die ingezet worden voor training, opleiding, schoonmaak, transport, projecten, het huishouden en vele andere taken die nodig zijn voor de gemeenschap aan boord van het schip. Aan boord van het schip met zijn internationale bemanning uit meer dan 30 landen, is Engels de voertaal.

Steun in natura

Voor bijdragen in natura kunt u contact opnemen met Mercy Ships België via [email protected] Wil u een presentatie organiseren voor uw vereniging of om een vrijwilliger te steunen? Contacteer [email protected] en we kunnen samen nagaan hoe we een en ander kunnen plannen.

Financiële steun

Online adres (URL) voor giften:

https://mercyships.be/gift/

Rekeningnummer:

BE90 0016 0298 6432

Giften aan deze organisatie zijn fiscaal aftrekbaar

Bron: Ministerie van Financiën


Cookie policy