Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

Onze kerncompetentie is jongeren met een feitenverleden te begeleiden naar werk én tijdens hun werk. We hebben nood aan vrijwilligers die bereid zijn te werken op arbeidsbelemmerende domeinen zoals huisvesting, mobiliteit, digitale competenties.

Financiële steun

Online adres (URL) voor giften:

https://www.make-it-work.be/sponsoring

Rekeningnummer:

BE05 7360 6302 2075

Cookie policy