Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

1.Leden voor de Algemene vergadering 2.Mensen die hun kennis willen inzetten bij het schrijven van subsidiedossiers of bij het zoeken naar fondsen bij serviceclubs, bedrijven, organisaties, particulieren. 2. Mensen die acties willen organiseren om geld in te zamelen voor de organisatie van onze werking. Helpen met ondersteuning bij deze acties, helpen bij beurzen e.d. 3.Ervaringsdeskundigen kennis vanuit het werkveld wil overbrengen aan onze contactclowns tijdens de ontmoetingsmomenten en/of workshops. (Dementie, beperking, communicatie, zorgbehoeften, clownerie, mime, zang enz...

Steun in natura

Ter beschikking stellen van vergader- en oefenruimte in een voorziening. Schenking en sponsoring van clownsmateriaal. Steun voor workshops. Ondersteuning bij administratie.

Financiële steun

Online adres (URL) voor giften:

https://www.contactclownsindezorg.be/giften-fiscaal-attest/

Rekeningnummer:

BE77 6528 4371 1742

Cookie policy