Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

Webmaster: job description De website van de vzw Pinocchio (www.vzwpinocchio.be )is het uithangbord van de vereniging. Men vindt er informatie over de verschillende activiteiten en preventieraadgevingen om ongevallen en brandwonden te vermijden. De website gebruikt de software met licentie GNU General Public License. Hij draait onder Joomla 2.5, en gebruikt PHP als taal. Daarenboven werden een aantal componenten toegevoegd o.a. voor de fotogalerij (Phoca Gallery), de webshop (HikaShop), de lay-out van de website (Xmap) en andere veiligheidselementen waaronder LazyBackup voor automatische reservekopie. De webmaster (of zijn assistent) begrijpt geschreven Frans en heeft noties van Engels en Duits. De website verschijnt immers in deze vier talen. Andere nuttige werkmiddelen zijn Gimp en Pixresizer om foto’s te bewerken, Notepad++ om de PHP, XML en CSS-onderdelen te bewerken, en onder Firefox, de Firebug om de codes en de CSS van de webpagina’s terug te vinden. De taak van de webmaster: -het nieuws en de ontvangen documenten in verschillende talen op de website plaatsen (vertalingen worden door native speakers gemaakt); -foto’s verkleinen om ze in de dossiers en de categorieën van PhocaGallery te plaatsen; -de verschillende componenten updaten. De webmaster zet zich als vrijwillige medewerker in voor de vzw Pinocchio. Wij werken allemaal samen om wat vreugde te brengen aan kinderen met brandwonden. Als informatica je ding is en je hebt zin om ons te helpen, neem dan contact op met Jo Thoorens, coördinator van de vrijwilligers en huidig webmaster: jo.thoorens@skynet.be Raadgever brandwondenpreventie vzw Pinocchio helpt kinderen met brandwonden. In het kader van haar preventieopdracht (ongevallen thuis voorkomen) en haar informatieopdracht (eerste hulp bij brandwonden), zoekt Pinocchio kandidaat vrijwilligers-lesgevers om preventielessen te verzorgen in het Nederlandstalige landsgedeelte. Tijdens een inloopperiode worden de kandidaten goed omkaderd zodat ze zich de werking van het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek en het leven van brandwondenpatiëntjes kunnen eigen maken. In een eerste fase vergezellen zij een andere vrijwilliger, volgen zijn lessen en leren de pedagogische technieken. Uiteraard krijgen zij al het nodige lesmateriaal dat zij nodig hebben voor hun opdracht. Voor alle verdere informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij Jo Thoorens, coördinator van de vrijwilligers en preventieraadgevers: jo.thoorens@skynet.be www.vzwpinocchio.be en www.vzw-pinocchio-asbl.be/index.php/nl/preventielessen

Rekeningnummer:

BE31 0682 2450 9355

Cookie policy