Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

Onze medewerkers trachten alle cliënten met warmte en professionalisme te begeleiden. Het totale pakket aan begeleidingstijd wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. Hierbij gaan we uit van de individuele begeleidingsvragen van de cliënten. Toch is het niet steeds mogelijk op alle individuele persoonlijke verlangens van alle cliënten in te gaan. Het is op dat punt dat vrijwilligers een belangrijke meerwaarde kunnen leveren. Vrijwilligers gaan een wandelingetje doen met cliënten, doen een uitstapje mee, begeleiden wekelijks een bepaalde activiteit, helpen mee in een woning,… Deze eenvoudige extra's kunnen erg veel betekenen voor onze cliënten, waardoor er vaak ook een aangename band ontstaat. Als u er iets voor voelt om een handje toe te steken in Monnikenheide kan u contact opnemen met Patrick Verheyen ([email protected]) voor een bezoek en een eerste gesprekje. Als het klikt, kan samen afgesproken worden op welke momenten en op welke manier u iets wil betekenen voor onze cliënten. Als vrijwilligers kan u rekenen op een regelmatige begeleiding, die intensiever is bij de start. Verplaatsingen met uw eigen wagen worden vergoed. Monnikenheide voorziet ook een gepaste verzekering.

Financiële steun

Online adres (URL) voor giften:

https://www.dono.be/externalMod.php?gd=8554&taal=nl_NL&project=monnikenheide

Rekeningnummer:

BE88 4124 0210 0141

Cookie policy