Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Jurn Verschraegen Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
BERNADETTE VAN DEN HEUVEL Vrouw
DIRK DEMEULEMEESTER Man
EMMANUEL KEIRSE Man
FELIX VANBEL Man
FRANK VANDENHOUDT Man
HUGO BULTE Man
PAUL DE BUS Man
PAUL DUCHEYNE Man
THEO JANSSENS Man
DANIEL LEETEN Man Bestuurder
ELLEN MOERMANS Vrouw Bestuurder
GRIET ROBBERECHTS Vrouw Bestuurder
MATTHIAS LAMPAERT Man Bestuurder
SAM VAN DE PUTTE Man Bestuurder
TANJA EVERAERT Vrouw Bestuurder
VEERLE VANLOOK Vrouw Bestuurder
WINO BAECKELANDT Man Bestuurder
WOUTER SONNEVILLE Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

In trefwoorden bestaat het werk van het expertisecentrum uit: informatie en advies / opleiding en training: referentiepersoon dementie, vorming op maat / sensibilisering / signaalfunctie naar overheid / vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk / vertalen van kennisvragen uit de praktijk naar wetenschap / netwerking / ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding / psycho-educatie voor naasten van personen met dementie.

Actiegebied

 • Europa
 • Internationaal
 • Lokaal
 • Nationaal
 • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Initiatief werd genomen in periode 1996-1999 door het woonzorgcentrum (WZC) De Bijster in Essen, Familiezorg West-Vlaanderen (Foton) en WZC Sint-Jozef in Gent om in de informatie- en ondersteuningsbehoefte te voorzien van mensen met dementie en hun naasten. Het was het doel om laagdrempelige informatiecentra op te starten waar mensen snel zouden kunnen geholpen worden. 2000: convenant met de Vlaamse overheid en 5 regionale expertisecentra dementie erkend (Gent, Wilrijk, Brugge, Kortrijk, Leuven). 2001: start van de eerste opleiding tot referentiepersoon dementie voor woonzorgcentra, een 6de regionaal expertisecentrum in Limburg wordt erkend. 2004: bijkomende erkenning van 3 regionale expertisecentra (Brussel, Dendermonde en Turnhout). Diverse rapporten verschijnen met de ondersteuning en hulp van de expertisecentra. 2007: opstart van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw op vraag van de Vlaamse overheid: één aanspreekpunt voor de overheid. 2010: eerste Dementieplan is een feit in Vlaanderen. Het loopt tot 2014. Erkenning van de financiering van de opleiding tot referentiepersoon dementie door het RIZIV. 2012: Music for Life een week in het teken van dementie: De VRT kiest het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als partner. Verder wordt samengewerkt met de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer Onderzoek. De Betties verzorgen in het Sportpaleis het voorprogramma van Muse. Kippenvelmoment en aanzet tot de start van het project De Stem van ons Geheugen, opstart van diverse contactkoren in Vlaanderen. 2013: Dementievriendelijke architectuur wordt een thema in Vlaanderen naar aanleiding van het verschijnen van het boek Architectonica. Alle Vlaamse ministers krijgen het boek als avondlectuur. 2014: start van het transitieplan dementie, inzetten op thuiszorgondersteuning met inspanningsverbintenis, start van het psycho-educatiepakket Dementie en nu en het intermutualistisch contactpunt zodat mantelzorgers sneller ondersteund kunnen worden. Definitieve erkenning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. We worden rechtstreeks aangesproken rond dementiebeleid. 2015: Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen mag Vlaanderen vertegenwoordigen op de Interministeriële conferentie van de WHO in Genève. In oktober ging de eerste expeditie met 3 Alzheimerpatiënten en hun partner door in Nepal. De tocht wordt mee begeleid door een medisch team o.l.v. Prof. dr. M. Vandenbulcke (UZ Gasthuisberg) en is een wereldpremière. Van de trektocht werd een documentaire gemaakt 'Waar Gaan We Naartoe'. 2016: We dragen bij aan het geactualiseerde dementieplan Vlaanderen. De website www.dementie.vlaanderen wordt gestart als bundeling van alle websites rond dementie. 2017: We starten een evidence based onderzoek naar wat goede zorg voor wonen en leven van personen met dementie inhoudt. Mensen met dementie worden eveneens geconsulteerd. 2018: Internationale studiedag over goede kwaliteit van wonen en leven voor mensen met dementie. Publicatie van het referentiekader dementie. Start acties rond preventie en dementie en website www.sanimemorix.eu. Opstart van Vlaamse werkgroep van personen met dementie. Betrokkenheid bij Europese projecten. 2019: Uitvoering van het referentiekader dementie in twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra, twee thuiszorgdiensten. Lancering van www.hulpmiddelenbijdementie.be. 2020: Ondersteuning van hulpverleners in dementiezorg tijdens de coronacrisis. Uitgave van drie nieuwe publicaties: reisgids voor mensen met jongdementie ; goede zorgpraktijken referentiekader dementie ; publicatie over dementiezorg tihdens corona. Start van eerste e-learnings voor wie in de zorgsector komt werken maar nog onvoldoende dementiekennis heeft.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
InterDEM Interdem is een pan-Europees netwerk van researchers die samenwerken rond onderzoek en de verspreiding ervan en vroege, tijdelijke en kwaliteitsvolle interventies bij dementie beoogt met als doel om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.
North Sea Dementia Group Groep van gelijkaardige organisaties die één keer per jaar samenkomen om kennis te delen over goede dementiezorg. De landen bevinden zich zo goed als allemaal aan de Noordzee, wat de naam verklaart.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse overheid - erkend als partnerorganisatie Erkenning als partnerorganisatie in het woonzorgdecreet.

Oprichters

 • BERNADETTE VAN DEN HEUVEL
 • HUGO BULTE
 • EMMANUEL KEIRSE

MEER

Bron: Belgisch Staatsblad


Oprichters

 • BERNADETTE VAN DEN HEUVEL
 • HUGO BULTE
 • EMMANUEL KEIRSE
 • DIRK DEMEULEMEESTER
 • PAUL DUCHEYNE
 • FELIX VANBEL
 • PAUL DE BUS
 • THEO JANSSENS
 • FRANK VANDENHOUDT

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy