Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 14
2018 14
2017 13

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Oona Maes Maes Directeur Vrouw
Petra Samuels Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KATLEEN DUYM Vrouw Voorzitter
LEN ADRIAENSSENS Man Schatbewaarder
PETRA BARTHOLOMEEUSSEN Vrouw Secretaris
DOMINICA TASSENT Vrouw Bestuurder
JONAS VAN DER HERTEN Man Bestuurder
MARIE VERSCHAERE Vrouw Bestuurder
NIELS KETELS Man Bestuurder
YANNICK MOYSON Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

7

Kernactiviteiten

Kavka vzw ontwikkelt haar projecten tot belangrijke ontmoetingsplekken voor alle jongeren en geeft hen een platform waar ze hun activiteiten met ondersteuning van Kavka vzw kunnen ontwikkelen. Kavka vzw gelooft in het potentieel van jongeren en hun initiatieven. Centraal in alle projecten staat dan ook ontmoeting en de mogelijkheid om zelf iets te ondernemen. Kavka vzw streeft ernaar om zoveel mogelijk jongeren in de Antwerpse maatschappij deze kansen te geven, zowel binnen de muren van de eigen gebouwen als daarbuiten en online. De focus voor Kavka vzw ligt daarbij op het bieden van ondersteuning en een faciliterend kader waarin (ook kwetsbare) jongeren tot hun recht kunnen komen en hun eigen ding kunnen doen. Kavka vzw zet in zijn volledig organisatiemodel in op participatie van jongeren, ook voor de ontwikkeling van keuze in aanbod en programma. Binnen dit programma besteden we bijzondere aandacht aan omkadering van actuele maatschappelijke thema’s binnen de jongerencultuur. Kavka vzw onderhoudt de vrijwilligerswerking als basis van de organisatie en zet in op een kwaliteitsvolle competentiewerking. De vrijwilligerswerking van Kavka vzw is op twee vlakken belangrijk. Enerzijds maken vrijwilligers de activiteiten van andere jongeren en van Kavka vzw mogelijk, anderzijds grijpen ze zelf de kans om binnen de vrijwilligerswerking aan hun competenties te werken. De vrijwilligerswerking moet dus enerzijds in omvang meegroeien met de activiteiten, en anderzijds jongeren de mogelijkheid bieden om naar eigen goeddunken aan hun competenties te werken. Langdurige betrokkenheid van vrijwilligers binnen Kavka vzw zorgt voor het nodige vertrouwen om binnen een veilige sfeer te experimenteren met eigen ideeën en projecten. We besteden de nodige aandacht aan de begeleiding richting de arbeidsmarkt en zetten onafgebroken in op de kwaliteit van zowel het vrijwilligersbeleid als de aangeboden competentietrajecten.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Kavka vzw begon in 2004 als jeugdhuis in het centrum van de stad aan de Oudaan. Toen de basisschool die op dat moment in het gebouw huisde weg trok, palmde Kavka vzw het gebouw in met een werking als jongerencentrum. Er werden repetitieruimtes gebouwd, danszalen ingericht en de vroegere turnzaal werd een feest- en concertzaal, met café in de vroegere refter. Onder impuls van de Stad Antwerpen, de Vlaamse Overheid en Europa werd in 2008 de verouderde feestzaal op het Kiel aan de August Leyweg vernieuwd en uitgebreid. De vernieuwing van dit gebouw had als uitgangspunt de opstart van een jongerencompetentiecentrum (JCC). Kavka vzw zag hierin de mogelijkheid om haar expertise aangaande het organiseren van events verder uit te bouwen en er een competentiewerking rondom op te zetten. Kavka Zappa werd geboren. In de jaren die volgden ontwikkelde Kavka vzw nog verschillende projecten voor, door en met jongeren. Met JUMP heeft de vzw sinds 2020 dmv een inloophuis ook aandacht op kwetsbare jongeren gevestigd. Met BAAS begeleidt Kavka vzw jongeren bij het ontwikkelen van hun ondernemerschapscompetenties sinds 2014. Baas Buro op de zolderverdieping is de in-huis co-workspace van BAAS voor startende ondernemers. En op artistiek vlak waren er verschillende projecten de laatste jaren: In 2018-2019 Level-Up (ism Toneelhuis) en in 2021-2022 Take Over. In 2015 bereikte Kavka vzw 90 000 deelnemers. In 2019 is dat getal al gegroeid naar 92 000 (meest recente cijfers 2020-2021 geven een vertekend beeld door de coronacrisis). Het gaat om deelnemers aan projecten, bezoekers van activiteiten of events, organisatoren, vrijwilligers of deelnemers aan competentietrajecten. Alle activiteiten worden begeleid en ondersteund door een team van meer dan 120 vaste vrijwilligers. In de feest- en concertzalen van Kavka Oudaan en Kavka Zappa gaan zo’n 200 events per jaar door. Sinds 2021 ontwikkelt het eventteam een eigen programmatie onder het label APART: het gaat om expo’s, feesten en concerten.

Erkenningen

Beschrijving
erkend als JCC (jongerencompententiecentrum) en wordt gesubsidieerd door stad Antwerpen (kabinet jeugd, welzijn en ondernemerschap)

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Vestigingen

Aantal vestigingen: 2

  • 2020 - ANTWERPEN
  • August Leyweg 6

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy