Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Chris Dielis Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANNE-MARIE CAROLUS MEURKENS Man Bestuurder
BART NEEFS Man Bestuurder
DIRK THEO ELISA GEYSELS Man Bestuurder
ELISABETH JOANNES MA DIERCKX Vrouw Bestuurder
FRANCOIS LOUISA ROLA SMETS Man Bestuurder
GREET VAN MIERLO Vrouw Bestuurder
JOSEPHUS ELISABETH M SCHELLEKENS Vrouw Bestuurder
LUDO HENRI DINFINA VAN PEER Vrouw Bestuurder
LUK VAN PEER Man Bestuurder
MARIA VAN DONINCK Man Bestuurder
MARIO LUYTEN Man Bestuurder
NIC VERSTREPEN Man Bestuurder
PATRICK RENE ROZA ADAMS Vrouw Bestuurder
Peter VAN LAER Man Bestuurder
SIMONNE KETELSLEGERS Man Bestuurder
THOMAS Van Mierlo Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

T’ANtWOORD is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Samen met mensen in armoede, vrijwilligers en sympathisanten pleiten we tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid. De vereniging werkt actief aan de 6 criteria die de kerntaken van de werking uitmaken: - armen verenigen - armen nemen het woord - werken aan maatschappelijke emancipatie - werken aan maatschappelijke structuren - dialoog en vorming (met de samenleving en het beleid) - armen blijven zoeken T’ANtWOORD wil: - een tweede thuis zijn voor zijn bezoekers - mensen kansen geven om te leren, te werken aan zichzelf en aan de groep - een veilige haven zijn van waaruit we via samenwerking en dialoog met anderen structureel werken aan armoedebestrijding Waarvoor kunnen mensen bij ons terecht? - om anderen te ontmoeten - voor een luisterend oor, advies en een gerichte doorverwijzing - om lekker, gezond en goedkoop te eten in ons buurtrestaurant ’tHERT - voor materiële ondersteuning: gratis gebruik douches, gebruik van wasmachine, ... - om deel te nemen aan activiteiten: uitstappen, spelnamiddagen, workshops, cursussen, voorstellingen, computerbegeleiding, ... - om deel te nemen aan onze overlegmomenten en thematische werkgroepen zoals gezondheid, inkomen, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd, … De ontmoetingsruimte van T’ANtWOORD is 5 dagen per week geopend. Ons buurtrestaurant 'tHERT serveert 4x/week lekkere, gezonde en goedkope warme maaltijden. Het werk wordt grotendeels gerealiseerd door vrijwilligers; de onthaalfunctie en permanentie in de ontmoetingsruimte, het koken van de dagelijkse middagmaaltijd, het schrijven van de nieuwsbrief, het organiseren van activiteiten, onderhoud van de tuin, de bediening van de toog, ... Onze vrijwilligers zijn mensen die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding, een oefenruimte om de nodige attitudes en sociale vaardigheden aan te leren, professionele activering, mensen die zich vrijwillig en zinvol willen inzetten voor een maatschappelijk doel, ... Onze bezoekers zijn kwetsbare gezinnen met kinderen, mensen met een verhoogde tegemoetkoming, (nieuwe) anderstaligen, geïsoleerde alleenstaande mensen, alleenstaanden met kinderen, werkenden met een beperkt inkomen, daklozen, ouderen met een beperkt pensioen, ... Via onze thematische werkgroepen, samengesteld uit mensen in armoede en onder begeleiding van een opbouwwerker, werken we aan sociale grondrechten en strijden we tegen sociale uitsluiting. De ervaringen van mensen in armoede vormen daarbij het vertrekpunt. Samen met de leden van de werkgroep gaan we actief het gesprek aan met partners op lokaal en bovenlokaal niveau. T'ANtWOORD wil concrete veranderingen realiseren en acties voeren waar het nodig is. We willen diensten stimuleren om de ervaren drempels te verlagen en de juiste zorg te bieden om sociale uitsluiting te vermijden.

Actiegebied

Lokaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Diverse organisaties in Turnhout bundelden in 1994 hun krachten en richten een vzw op die zich aanvankelijk richtte op vrijetijdsbesteding voor kansarmen. Later volgde de erkenning als vereniging waar armen het woord nemen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Netwerk tegen Armoede Het Netwerk tegen Armoede is de Vlaamse koepelorganisatie van de Vlaamse en Brusselse 'verenigingen waar armen het woord nemen'. Dit zijn verenigingen zonder winstoogmerk die ernaar streven armen samen te brengen, armen aan het woord te laten, te werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, te werken aan maatschappelijke structuren, vormingsactiviteiten en overleg te organiseren en armen te blijven zoeken.

Erkenningen

Naam
lokale overheid (Stad Turnhout) en erkenning als vereniging door Ministerie van Welzijn

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy