Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 23
2017 17
2016 12

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sofie Foets Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Man
SOFIE FOETS Vrouw Afgevaardigd bestuurder
GEERT DUYCK Man Bestuurder
ISABELLE CALLENS Vrouw Bestuurder
JACQUES DE VAUCLEROY Man Bestuurder
JEAN MARIE MOSSOUX Man Bestuurder
PIETER DE WITTE Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

3

Kernactiviteiten

De 100% tweetalige (NL/FR) VZW ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) biedt aanvullend, vrijwillig, motivatiegericht en maatschappij-oriënterend onderwijs aan kinderen van 10 tot 14 uit sociaal-economische aandachtswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een parcours van drie schooljaren maken de TADA-leerlingen via wekelijkse praktijklessen kennis met uiteenlopende sectoren uit de maatschappij. Elke zaterdag van het schooljaar krijgen de TADA-leerlingen les van bevlogen professionals – vrijwilligers – uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van ondernemers, ingenieurs, koks of journalisten. Via ervaringsleren en vakken als ‘recht of financiën voor kinderen’, toont TADA wat ‘later’ zoal in petto heeft zodat deze jongeren de relevantie van leren en ‘je best doen, voor later’ beter begrijpen. Al doende leren deze maatschappelijk kwetsbare kinderen niet alleen de samenleving en arbeidsmarkt kennen, ze ontdekken ook zichzelf: waar ze goed in zijn of wat ze interessant vinden. Al doende ontwikkelen de TADA-leerlingen horizontale vaardigheden zoals creativiteit, discipline, en initiatiefzin. Al doende vergroot TADA de kennis over/en de band met de samenleving en ontplooien deze kinderen zich tot individuen die met zelfkennis, zelfvertrouwen en veerkracht in het leven staan.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Het concept van TADA bestaat al sinds 1998 succesvol in Nederland, bij IMC Weekendschool. Deze zusterschool en inspirator van TADA ondersteunde al meerdere duizenden kinderen verspreid over elf vestigingen. IMC Weekendschool bewees haar impact via universitair onderzoek en is internationaal erkend als ‘best practice’ op vlak van informeel onderwijs voor kansarme jeugd, o.m. door WISE, de EU-instellingen en de VN. Sofie Foets maakte kennis met dit concept in 2011 tijdens een lezing in het Europees Parlement van oprichtster Heleen Terwijn. Sofie Foets was destijds werkzaam in het Europees Parlement. Als inwoner van Brussel erkende zij de noodzaak aan een gelijkaardig project. Tijdens het schooljaar 2012-2013 richtte ze ToekomstATELIERdelAvenir op in Sint-Joost-ten-Node. Sinds de oprichting lanceerde TADA bijkomende weekendscholen in Molenbeek, Anderlecht (Kuregem) en vanaf januari 2020 opent er een antenne in Schaarbeek.

Erkenningen

Naam
1e Laureaat van de Stichting Koningin Paola voor ‘innovatie in buitenschools onderwijs’

Oprichters

  • SOFIE FOETS
  • ISABELLE CALLENS
  • VINCENT CAULIER

Bron: Belgisch Staatsblad


Commissaris van de rekeningen

MARC GUNS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy