Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Francis Michels Gedelegeerd bestuurder Man
Marc Michels Coördinator Man
Michel Gabriels Gedelegeerd bestuurder Man
Wouter Laga Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Francis Michels Man Voorzitter
Michel Gabriels Man Vice-voorzitter
Marc Michels Man Secretaris
Wouter Laga Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

2

Kernactiviteiten

samen musiceren voor mensen met een kwetsbaarheid beeldhouwatelier voor mensen met autisme muzieklessen tentoonstellingen concertjes workshops, cultuurkampen

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In 2010 werd VZW Warm Water opgericht door Francis Michels en Michel Gabriels. Van in den beginne was de sociale component een belangrijk gegeven : 'Kultuur laten stromen als een rivier' om aldus mensen te verwarmen in een spreekwoordelijk bad 'warm water'. In 2018 werd gestart met de renovatie van een pand in Melle dat in 2019 officieel werd geopend onder de naam ‘KultuurThuis Henri’. De naam ‘Henri’ is afkomstig van de voormalige kapperszaak die op deze locatie gevestigd was van in de jaren 60 tot eind de jaren 90. Een halve eeuw daarvoor was het een kloosterhuis. Onze slagzin is ‘Cultuur in een Thuislijke sfeer’. KultuurThuis Henri staat voor kleinschalige activiteiten aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. We werken veelal met kleine groepjes zodat we aandacht kunnen hebben voor de ontwikkeling van elk individu, zonder het belang van sociale interactie tussen de deelnemers uit het oog te verliezen. Ook mensen die het moeilijk hebben om zich waar te maken in het reguliere aanbod kunnen bij ons aan de slag. Vluchtelingen, migranten, alleenstaande ouders, senioren, mensen met een kwetsbaarheid, mensen met een beperkt inkomen … ook voor hen is het belangrijk om zich te kunnen uiten via muziek of beeldende kunsten, om iets te realiseren en deze realisatie te tonen aan hun familie en vriendenkring. Door onze werking echter voor iedereen op te stellen willen we ook op een natuurlijke wijze een artistieke en sociale interactie bewerkstellingen tussen mensen met én zonder kwetsbaarheid, tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon,... zondér als therapeut of als hulpverlener op te treden. Ons team bestaat inmiddels uit een 15-tal begeleiders en helpers. Onze coaches werken bijna allemaal onder het vrijwilligers-statuut en krijgen een beperkte vergoeding. Ons werk is onmogelijk zonder hun hulp en enthousiasme maar ook zonder de vele hulp van sympathisanten, sponsors en andere vrijwilligers kunnen wij niet werken. Cultuur en maatschappelijke betrokkenheid hangen voor ons samen. De opbrengst van onze muzieklessen wordt besteed aan de organisatie van diverse activiteiten voor mensen uit kansengroepen. Een zeldzame projectsubsidie is meegenomen. Af en toe trekken we ook aan de bel bij sponsors. Op deze manier hopen we de mensen een stukje geluk te bezorgen, maar we hopen ook dat de deelnemers zich bij ons kunnen en wíllen engageren tot persoonlijke ontwikkeling. Wil je meewerken aan de verdere uitbouw van ons verhaal, heb je ideeën, suggesties … ? Geef gerust een seintje via mar[email protected], we contacteren je dan zo spoedig mogelijk.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Vlamo Vlamo is een overkoepelende organisatie die zicht inzet voor amateurkunsten
De federatie We zijn BLU lid van de federatie : Burgerinitiatieven met landelijke uitstraling

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlamo Award We hebben de Vlamo Award gekregen voor het socio-cultureel project : MUZIEK+ : samen musiceren met mensen met een kwetsbaarheid en anderen

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy