Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Ingrid De Jonghe Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
INGRID MARIA JACQUEL DE JONGHE Vrouw Voorzitter
KARL KUPPERS Man Schatbewaarder
ERIK VAN DEN EEDEN Man Secretaris
HERMAN JAAK M DAMS Man Bestuurder
HUGO JOANNA A PIETERMANS Man Bestuurder
INGE HENRIETTE A SCHRAMME Vrouw Bestuurder
LEE UYTTENHOVE Man Bestuurder
LIEVE ADRIANA J DE BACKER Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Onze hoofdactiviteit is het geven van individuele therapie aan jongeren. Elke jongere krijgt een vaste professionele therapeut die werkt op vrijwillige basis. Ze ontmoeten elkaar één maal per week of één maal per twee weken. Vanaf het eerste gesprek gaat de therapie van start, we stellen geen diagnoses. De therapeuten werken kortdurend (+/- 10 gesprekken) vanuit hun eigen therapeutisch denkkader. Indien nodig verwijzen we door naar een tweede- of derdelijns voorziening, maar de jongeren blijven bij ons tot ze daar terechtkunnen.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

TEJO, Therapeuten voor Jongeren, werd in Antwerpen opgericht door Ingrid De Jonghe. Zij is stuwende kracht achter dit project. Zij werd tijdens haar werk als jeugdadvocate aan de Balie van Antwerpen geconfronteerd met het nijpend tekort aan laagdrempelige, professionele hulpverlening voor jongeren. Vaak komen jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg terecht terwijl ze hier eigenlijk niet thuishoren. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden aan deze jongeren betaalbare psychologische hulpverlening maar ze worden overvraagd waardoor er lange wachtlijsten ontstaan. Op 20 november 2009 (jaarlijkse herdenking van de Internationale Kinderrechten) werd de vzw Jeugdtherapeuten Zonder Grenzen opgericht. Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis zijn deuren in het centrum van Antwerpen met een 30-tal vrijwilligers bestaande uit professionele jeugdtherapeuten en onthaal- en administratieve medewerkers. De nood aan onmiddellijke psychologische begeleiding voor jongeren uit zich ook in andere steden in Vlaanderen. Sinds het najaar 2014 is er een TEJO-huis in Ronse en in Gent. Daarna volgde Mechelen en Turnhout in 2015. Lier, Kortrijk Brugge en Brasschaat-Schoten startten in het voorjaar van 2016. TEJO-Oostende is gestart op 1 oktober 2017, TEJO Roeselare en TEJO Ieper zijn in 2018 opgestart. Verder zijn er nog initiatieven in Hasselt, Leuven en Brussel. In april 2018 opende het eerste TEJO-huis in Goes, in de provincie Zeeland (NL). Ondertussen zijn we over gans Vlaanderen met ongeveer 500 vrijwilligers.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Winnaar Prijs Jeugdzorg in september 2012 thema: Vermaatschappelijking van de jeugdzorg.

Oprichters

 • INGRID MARIA JACQUEL DE JONGHE
 • ERIK VAN DEN EEDEN
 • SASKIA JACOBA SCHOTANUS A STERINGA IDZERDA

MEER

Bron: Belgisch Staatsblad


Oprichters

 • INGRID MARIA JACQUEL DE JONGHE
 • ERIK VAN DEN EEDEN
 • SASKIA JACOBA SCHOTANUS A STERINGA IDZERDA
 • LIEVE KAREL J HEENE
 • LIESBETH GABRIELLE L VAN OUYTSEL
 • HERMAN GERARD PAS
 • KRISTIANA MARIA ROLAND
 • ILSE WAUTERS

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy