Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sjaak van Leijenhorst Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
EVERHARD VAN DALEN Man
SANDI RAZAY Vrouw Voorzitter
SALLY TYTECA Man Vice-voorzitter
HENDRICK EDERVEEN Man Schatbewaarder
JANKE CNUDDE Vrouw Secretaris
BOS Vrouw Bestuurder
ROLAND JULIEN Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

9

Kernactiviteiten

Voorlichting, vormingssessies, training en begeleiding om op een goede manier als buddy en animator om te gaan met vluchtelingen. Moeder en Kind weekenden voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en kinderen Kinderen/tieners van vluchtelingen mee op een christelijk vakantie zomerkamp Christelijke activiteiten met vluchtelingen voor kinderen, tieners, jongeren vrouwen, mannen. Buddy en animatie voor vluchtelingen

Actiegebied

Nationaal

Geschiedenis

Gave Veste vzw is opgericht op 30 november 2009. In de jaren daarvoor is veel pionierswerk verricht. In die jaren zijn contacten gelegd, voorlichtingen gegeven in christelijke gemeenten en kerken, cursussen gegeven met als doel dat er een groep christenen in Vlaanderen een soortgelijke werking zouden beginnen zoals stichting Gave dat in Nederland doet. Vanuit het pionierswerk ontstond een netwerk en een team. Het team heeft ervoor gekozen om een eigen vzw op te richten en om Sjaak van Leijenhorst uit te nodigen de dagelijkse leiding op zich te nemen. Er werden Algemene Leden en Bestuursleden gevraagd. Op 30 november 2009 werd de vzw Gave Veste officieel opgericht. De werking van Gave Veste is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Ook het team wordt elk jaar breder.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV)
Federale Synode (FS)

Erkenningen

Naam Beschrijving
ANBI Gave Veste vzw is in Nederland erkend als Algemeen Nut Beogende Instellen (ANBI) waardoor giften vanuit Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy