Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Bert van Dijk Andere Man
Filip Willems Secretaris Generaal Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
HUGUETTE MARIE CORNILLIE Vrouw
BEREND KOOS VAN DIJK Man Voorzitter
FILIP ETIENNE HECTOR WILLEMS Man Vice-voorzitter
PETER WEEKERS Man Schatbewaarder
BRYCE ALLEN WAGNER Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Mercy Ships brengt levensveranderende gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en een blijvende verandering in ontwikkelingslanden waarbij voor de armen zowel directe individuele nood wordt gelenigd als zorg voor de lange termijn wordt gebracht. Ons hospitaalschip bestaat uit een bemanning van ongeveer 450 vrijwilligers en werkt op verschillende plaatsen in de wereld. De laatste jaren is de aandacht met name gericht op de armste landen in Afrika. Hierbij werkt Mercy Ships aan de verhoging van de capaciteit van het gastland zodat men daar beter voor de eigen bevolking kan zorgen. Mercy Ships helpt gratis, zonder onderscheid te maken naar afkomst, geslacht of religie. Aan boord van het schip worden duizenden operaties gratis uitgevoerd. In de dorpen in de omgeving worden er in samenwerking met de plaatselijke bevolking allerlei projecten gestart. Deze blijvende programma’s zijn actief op het gebied van gezondheid, onderwijs, waterhuishouding en landbouw.

Actiegebied

Internationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Vanuit hun overtuiging willen Don en Deyon Stephens, de stichters van Mercy Ships, ook vandaag de helpende hand reiken aan de allerarmsten in deze wereld door met hospitaalschepen medische hulp te verlenen. Ze bouwden in 1978 een oud schip om tot een drijvend ziekenhuis. Ze spreken chirurgen, verpleegkundigen, tandartsen en andere vrijwilligers aan om zich belangeloos in te zetten om hoop en genezing te brengen aan mensen in nood in de armste landen van de wereld en met name in Afrika. In 1982 zette het eerste hospitaalschip koers naar Afrika. Sindsdien heeft Mercy Ships ruim 54 landen bezocht, meer dan 61.000 levensreddende operaties uitgevoerd, 539.000 patiënten behandeld in dorpsklinieken, bijna 30.000 lokale mensen medisch opgeleid en meer dan 2.350.000 levens veranderd. Het huidige hospitaalschip de Africa Mercy is het grootste private hospitaalschip ter wereld met 6 operatiekamers, 80 bedden en 450 vrijwilligers met medische, maritieme en ondersteunende taken. Alle vrijwilligers betalen hun eigen reis- en verblijfkosten. Bent u geïnteresseerd om nu of in de toekomst mee te helpen op het schip, meldt u dan aan via [email protected] . Mercy Ships België is een organisatie die in 2009 is opgericht door Bert van Dijk. De organisatie werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers die veelal van huis uit werken. De organisatie is sterk gegroeid mede omdat het concept van hulpverlening velen sterk aanspreekt. Mercy Ships Belgie is met name gericht op fondsenwerving en het aantrekken van mensen voor het schip en de Belgische organisatie. Er wordt geprobeerd iedereen taken te geven die passen bij hun interesse, ervaringen, vaardigheden en beschikbare tijd. Momenteel zijn er bijna 20 mensen dagelijks actief op vol- of deeltijdse basis. De activiteiten en donors zijn verspreid over heel België. Er is grote behoefte aan meer vrijwilligers om de ambitieuze projecten uit te kunnen voeren. Kijk op de website www.MercyShips.be voor meer informatie of neem contact op via [email protected]

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Mercy Ships Mercy Ships Belgie is een zelfstandige organisatie die haar eigen beslissingen neemt en prioriteiten stelt. MSB vzw is verbonden met Mercy Ships International dat in samenspraak vele projecten uitvoert om daadwerkelijk hoop en genezing te geven in de allerarmste landen van de wereld.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Belgische overheid Mercy Ships België is erkend door het Ministerie van Financiën, buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking. Giften aan Mercy Ships België zijn vanaf een geconsolideerd bedrag van 40 euro, fiscaal aftrekbaar.

Oprichters

  • BEREND KOOS VAN DIJK
  • HUGUETTE MARIE CORNILLIE
  • PIETER LARMUSEAU

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Vestigingen

Aantal vestigingen: 1

Meirbrug 1Bus 1 2000 - ANTWERPEN

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy