Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sabrina Asselman Directeur Vrouw
Shana Kennis Directeur Vrouw
Sonja Piselé Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
PISELE SONJA Vrouw
ASSELMAN SABRINA Vrouw Bestuurder
KENNIS SHANA Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

3

Kernactiviteiten

Het globale doel van onze organisatie is om de zorg voor moeders en kinderen in Gambia te ondersteunen en verbeteren, West-Afrika. Via onze organisatie willen we een steentje bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (ook gekend als de "Sustainable Development Goals") opgesteld door de Verenigde Naties. Onze initiatieven kaderen zich voornamelijk binnen de doelstelling "Gezondheid en welzijn" (SDG 3). Maar wij proberen ook bij te dragen in het bannen van honger en armoede (SDG 1 & 2), kwaliteitsvolle educatie voor elk kind (SDG 4) en het ondersteunen van lokale ondernemingen d.m.v. het aangaan van partnerschappen om deze doelen te bereiken (SDG 17). Op onze website kan U lezen over onze initiatieven www.vzwmamafrika.com Onze Noordwerking in België stelt het beleid van de vzw en organiseert evenementen, verkoopacties en inzamelacties om middelen en fondsen te voorzien voor onze Zuidwerking. Ook doen zij aan sensibilisering via infoavonden, flyeracties en mond-aan-mond. Jaarlijks gaan wij ter plaatse om te peilen waar de noden liggen op de werkvloer binnen deze kwetsbare centra, en om lokale zorgverleners bij te sturen in de praktijk. Vanaf 2021 zullen wij ook jaarlijks een projectreis organiseren voor buitenstaanders om mee te komen 'vrijwilligen' ter plaatse. Zo krijgen Belgen meer feeling met het land en de bevolking. Alle items die aan bod komen tijdens de reis komt ten goede van de bevolking en lokale ondernemers (wij maken geen gebruik van massa-toerisme tijdens deze reis, maar). Meer info op onze website.

Actiegebied

Internationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In het jaar 2014 ging Sabrina, een laatstejaars student-vroedvrouw voor haar laatste stage Verloskamer naar het West-Afrikaanse land Gambia. In het kleine dorpje Gunjur verbleef en werkte zij drie maanden in het Health Centrum. Ze kreeg veel voeling met de lokale bevolking tijdens deze periode. Ter voorbereiding van deze internationale stage stelde zij zich de vraag wat ze eventueel kon doen voor de lokale bevolking. Ze brainstormde hierover met haar docent. Zo startte de allereerste inzamelactie van babylinnen en medisch materiaal. Deze actie was een heus succes: Samen met haar klasgenoten verzamelden zij meer dan €12.500 aan babylinnen en materiaal. DHL verzond dit gratis voor hen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. Tijdens haar vrijwilligerswerk op de verloskamer schonk ze aan elke kersverse moeder en baby een setje babykleding, en het medisch materiaal werd gebruikt ter bescherming van moeder, kind én zorgverlener. Ze studeerde met Onderscheiding af in 2014. De liefde voor ontwikkelingshulp in Afrika bleef aanwezig, en in 2015 ging Sabrina opnieuw naar Gunjur voor vrijwilligerswerk. En het jaar nadien weer... Graag wilde ze meer doen... Sabrina ging op zoek naar mede-gemotiveerden, en uiteindelijk werd in het voorjaar van 2019 de feitelijke stichting 'MAMAFRIKA' geboren (nu 'vzw GAMBIANA').

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Vierdepijlerssteunpunt Advies -en ondersteuning voor Vierdepijlersorganisaties (Burgerinitiatieven voor Ontwikkelingshulp), zoals wijzelf.
11.11.11. Koepelorganisatie van de pijlers binnen Ontwikkelingshulp
AROSA (GROS Antwerpen) Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking: aangevraagd, in afwachting

Oprichters

  • ASSELMAN SABRINA
  • KENNIS SHANA
  • PISELE SONJA

Bron: Belgisch Staatsblad


Commissaris van de rekeningen

NVT

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy