Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sabrina Asselman Directeur Vrouw
Shana Kennis Coördinator Vrouw
Sonja Piselé Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ASSELMAN SABRINA Vrouw Voorzitter
KENNIS SHANA Vrouw Vice-voorzitter

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

3

Kernactiviteiten

Het globale doel van onze organisatie is om een betere en veilige zorg te bieden voor moeders en kinderen in Gambia, West-Afrika. Via onze organisatie willen we een steentje bijdragen aan enkele van de 17 "sustainable development goals", opgesteld door de VN in 2015. Deze wereldwijd bekende doelstellingen, opgesteld om ontwikkelingslanden vooruit te helpen en grote wereldproblemen te verhelpen, bevatten o.a. het uitroeien van kinderarmoede -en kindersterfte, het verbeteren van de moederlijke gezondheid en het uitroeien van (besmettelijke -en kinder)ziekten. Alles wat wij binnen onze organisatie doen kadert zich binnen de doelstelling "Gezondheid en welzijn" (doel 3). Wij proberen ook een aandeel te geven in het bannen van honger en armoede (doel 1 en 2). Via de organisatie van evenementen en verkoopacties in België proberen we de middelen en fondsen te verwerken voor onze lokale verbeterprojecten. Het hele jaar zamelen wij ook medisch materiaal & linnen in, waarmee we de kwetsbare primary health care centra in Gambia willen helpen bevoorraden. Met het juiste beschikbare materiaal kan er een veilige minimum basis zorg gegeven worden. Jaarlijks gaan wij ter plaatse om te peilen waar de noden liggen op de werkvloer binnen deze kwetsbare centra, en om lokale zorgverleners bij te sturen in de praktijk.

Actiegebied

Internationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In het jaar 2014 ging een laatstejaars student-vroedvrouw voor haar laatste stage Verloskamer naar het West-Afrikaanse land Gambia. In het kleine dorpje Gunjur verbleef en werkte zij drie maanden in het Health Centrum. Ter voorbereiding van deze internationale stage stelde zij zich de vraag wat ze eventueel kon doen voor de lokale bevolking. Ze brainstormde hierover met haar docent. Zo startte de allereerste inzamelactie van babylinnen en medisch materiaal. Deze actie was een heus succes: Samen met haar klasgenoten verzamelden zij meer dan €12.500 aan babylinnen en materiaal. DHL verzond dit gratis voor hen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. Tijdens haar vrijwilligerswerk op de verloskamer schonk ze aan elke kersverse moeder en baby een setje babykleding, en het medisch materiaal werd gebruikt ter bescherming van moeder, kind én zorgverlener. Ze studeerde met Onderscheiding af in 2014. De liefde voor ontwikkelingshulp in Afrika bleef aanwezig. S. ging in 2015 opnieuw naar Gunjur. Graag wilde ze meer doen... En zo werd in het najaar van 2019 'MAMAFRIKA' geboren.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
4e pijlersteunpunt Koepelorganisatie 4e pijler

Oprichters

  • ASSELMAN SABRINA
  • KENNIS SHANA
  • PISELE SONJA

Bron: Belgisch Staatsblad


Commissaris van de rekeningen

NVT

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy