Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
annabella Van der Burch Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANNABELLA VAN DER BURCH Vrouw Voorzitter
NICOLIENE SCHELLINGERHOUT Vrouw Schatbewaarder
RICHARD SPEELS Man Secretaris
ABDOULIE SANNEH Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

NL Wij zijn een kleine VZW (vereniging zonder winst), opgestart in 17-11-2018. Wij zijn als een kleine VZW volledig afhankelijk van Giften. Uw Giften. Want zonder u steun kunnen wij onze werking in Gambia niet verderzetten. U kunt op deze website alles lezen over onze realisaties. Deze projecten werden allemaal met steun van mensen zoals u gedaan. Help ons a.u.b. Er zijn 3 manieren om on te helpen. U kunt lid worden van onze vereniging. Voor amper 10 euro per jaar bent u dan ook een echte International helps Gambia vriend. U kunt onze projecten steunen, met een kleine bijdrage of materiele hulp. Of u kunt een kind sponseren. Voor maar 26 cent per dag kunnen we echt al een heleboel doen. En geven we een Gambiaans kind een kans op een beter leven. Wij als vzw een kleine vereniging, kunnen we u garanderen dat alle hulp 100% ter plaatsen aankomt. Alle giften, materiële hulp en sponsorgelden worden besteed aan maar een doel Lopende Projecten: Isatou Tambedou 10 jaar, heeft een hart operatie nodig, diagnose TOF Tetralogie of Fallot in Israel, Ghana of Senegal Anna, weesmeisje 3 jaar met 2 verwaarloosde klompvoeten behandeling reeds gestart maar € 130,= per mnd nodig Mariama Bondeng 2 jaar een vreslijk oogprobleem, kunnen we haar oog redden. Awa Tambedou 13 jaar (4 jr geleden een ongeluk gehad aangereden door een auto) heup gebroken maar niets aan gedaan, ze kan niet lopen. Therapie en aangepaste Prothese maken? Hulp aan 50 Sponsor kinderen in opvang Sheikh Tihami Ibrahim Nyass Munhammed Ceesay 6 mnd, heeft een hart operatie nodig, diagnose TOF Tetralogie of Fallot in Israel, Ghana of Senegal Ons doel is om Gambianen een beter leven te geven, zowel de ouderen als de jongeren. We vinden het belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen Voedsel projecten in het regenseizoen Gezondheidszorg staat bij ons ook hoog in het vaandel Scholen voorzien van les materiaal, onderhoud gebouwen etc. Kleding, schoenen, speelgoed e.d. voor de aller armste Sponsor ouders / grootouders vinden voor 50 opvang kinderen ( meisjes) Ons sponsor kraamkliniek, met zuigeling bureau en medische kliniek voor de armen Sheikh Tihami Ibrahim Nyass Hoe kunt u ons helpen? U kunt lid worden van onze VZW € 10.00 per jaar U kunt een schoolpakket doneren € 2.50 (2 schriftjes, potloden, punten slijper en liniaal) U kunt een sponsor kindje nemen € 10.00 per maand, voor dat geld, kan ze naar school, heeft ze onderdak en 3x pd eten, bij ziekte wordt ze behandeld, U kunt zelf een bananendoos (€ 7.50 per bananendoos) via ons verzamelpunt van Goods For Gambia. Eenmalige gift, bij meer dan € 40.00 is het fiscaal aftrekbaar. Kunt u ons blij maken met spulletjes uit onderstaande lijst en/of Uw familie en kennissen ook enthousiast maken over onze projecten en/of spreekbeurten op school houden. Inzamelen van o.a. kleding, schoenen, gereedschap, toilet artikelen e.d. Op de een of andere manier bekendheid geven door bijvoorbeeld een link van onze site te plaatsen in regionale bladen/clubbladen. Steunt u onze actie’s? Bent u door dit alles enthousiast geworden en wilt u samen met ons Gambia steunen. INTERNATIONAL HELPS GAMBIA (Vereniging zonder winstoogmerk) Rue Fleurie 45 6941 Bomal-sur-Ourthe België +32(0)498-629079 [email protected] www.internationalhelpsgambia.be BE46 0018 5629 2636 T.A.V International Helps Gambia O.V.V GIFT www.facebook.com/internationalhelpsgambia/ Het ondernemingsnummer van IHG is intussen actief: BE0718.918.072 FR Nous sommes une petite ASBL (association à but non lucratif), créée en 2018. Parce que nous sommes si petits, nous pouvons le garder près des gens, afin que rien ne colle à ce qu'on appelle l'arc. Cependant, nous ne pouvons rien faire sans soutien et dons. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de ce que nous représentons et de la manière dont vous pouvez nous aider. Projets en cours Isatou Tambedou 10 ans et Munhammed 6 mois, TOF comme diagnostic. Les deux ont besoin d'une chirurgie cardiaque. Anna, orpheline de 3 ans avec 2 traitements négligés du pied bot déjà commencé mais 130 € par mois requis Mariama Bondeng 2 ans, un problème oculaire terrible, nous pouvons sauver son œil. Awa Tambedou 13 ans (il y a 4 ans a eu un accident de voiture par une voiture) à la hanche cassée mais rien ne peut être fait, elle ne peut pas marcher. Faire une thérapie et une prothèse personnalisée? Aide pour 50 enfants de la garderie Sheikh Tihami Ibrahim Nyass Comment pouvez-vous nous aider? Vous pouvez devenir membre de notre ASBL € 10,00 par an Vous pouvez faire un don d'un forfait scolaire de 2,50 € (2 cahiers, crayons, taille-crayon et règle) Vous pouvez prendre un enfant parrainé 10,00 € par mois, pour cet argent, elle peut aller à l'école, elle a un abri et 3 fois sa nourriture, en cas de maladie, elle est soignée, Vous pouvez acheter une boîte de bananes vous-même (7,50 € par boîte de bananes) auprès de notre point de collecte Goods For Gambia. Le don unique, avec plus de 40,00 €, est déductible des impôts. Dons de vêtements, chaussures, outils, articles de toilette, etc. Faites en sorte que les amis et la famille soient enthousiastes à propos de nos projets, discutez à l'école, collectez des vêtements et d'autres articles, demandez de l'aide dans le magazine de votre club. Soutenez-vous nos promotions? BE14 850827088783 T.A.V Un cadeau de van der Burch O.V.V INTERNATIONAL AIDE LA GAMBIE (Association à but non lucratif) Rue Fleurie 45 6941 Bomal-sur-Ourthe Belgique +32 (0) 498-629079 [email protected] GB We are a small VZW (non-profit association), started in 2018. Because we are so small, we can keep it close to the people, so nothing sticks to the so-called bow. However, we cannot do anything without support and donations. Below is a small summary of what we stand for and how you can help us. Ongoing Projects Isatou Tambedou 10 yrs and Munhammed 6 months both TOF as a diagnosis. Both need heart surgery. Anna, orphan girl 3 years with 2 neglected clubfoot treatment already started but € 130 per month required Mariama Bondeng 2 years a terrible eye problem, we can save her eye. Awa Tambedou 13 years (4 years ago had an accident hit by a car) broken hip but nothing can be done, she can't walk. Making therapy and custom prosthesis? Help for 50 Sponsor children in Sheikh Tihami Ibrahim Nyass daycare How can you help us? You can become a member of our VZW € 10.00 per year You can donate a school package € 2.50 (2 notebooks, pencils, sharpener and ruler) You can take a sponsored child € 10.00 per month, for that money, can she go to school, is she sheltered and 3x pd food, in case of illness she is treated, You can buy a banana box yourself (€ 7.50 per banana box) through our Goods For Gambia collection point. One-time gift, with more than € 40.00 it is tax deductible. Donating clothing, shoes, tools, toilet items and the like. Make friends and family enthusiastic about our projects, hold talks at school, collect clothing and other items, ask for help in your club magazine Do you support our promotions? BE14 850827088783 T.A.V A van der Burch O.V.V GIFT INTERNATIONAL HELPS GAMBIA (Non-profit association) Rue Fleurie 45 6941 Bomal-sur-Ourthe Belgium +32 (0) 498-629079 [email protected]

Actiegebied

Lokaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy