Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JACQUES ROGGEN Man Bestuurder
MAGDA AELVOET Vrouw Bestuurder
STEVEN VANCRAESBEEK Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

zorgbegeleiding - Hét Ontmoetingshuis waar mensen met jongdementie terecht kunnen voor ondersteuning, lotgenotencontacten en ontmoeting - buddywerking - vorming en coaching - ontmoetingsmomenten - dagzorg en groepswonen voor mensen met jongdementie

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

13 jaar geleden werd in Leuven het eerste praatcafé Jongdementie opgericht door Expertisecentrum Dementie Memo. De jarenlange begeleiding van gezinnen met jongdementie resulteerde in 2015 in het uitschrijven van het project Zorgcirkels Jongdementie. Dit werd in 2016 erkend als proeftuin Geestelijke Gezondheidszorg. Hét Ontmoetingshuis opende haar deuren in juni 2016. Om families meer inbreng te geven komt op 31 juli 2017 de cbva-so Zorgcirkels Jongdementie tot stand, de allereerste zorgcoöperatie in Vlaanderen. In 2018 richten we de vzw Zorgcirkels Jongdementie op. We werken immers dan nog steeds op basis van giften, benefieten en vrijwilligers. Ondertussen tellen we dagelijks 12 tot 25 bezoekers die via een prikkelend activiteitenaanbod, mantelzorggroepen, praatcafés, vormingen, ontmoetingsavonden,...steun en inspiratie vinden bij mekaar. Zorgcirkels Jongdementie kent ondertussen zo'n succes dat dit project wordt uitgedragen naar de zorgregio Halle-Vilvoorde.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy