Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Dorothea De Wit Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Dirk Van Tongelen Gedelegeerd bestuurder Man
Geert Van den Eynde Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
DOROTHEA DE WIT Man Voorzitter
GEERT VAN DEN EYNDE Man Schatbewaarder
DIRK VAN TONGELEN Man Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

1

Kernactiviteiten

Wij zijn een erkend dekstation met een levenslang goedgekeurde volbloed dekhengst, dewelke zijn dekcertificaten gekoppeld zijn aan sponsoren van onderzoek naar een afdoende behandeling voor de ongeneeslijke hersenziekte spinocerebellaire ataxie (SCA). We werken hiervoor samen met UZA Foundation.

Actiegebied

  • Europa
  • Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Motief van Dorothea De Wit: De omgang met mijn collega en haar wijze van door het leven te wandelen, door te zetten en te durven genieten van elke dag, blijft mijn pressie voeden om ontwikkelingen in onderzoek naar neuromusculaire aandoeningen gestaag bij te dragen. Mijn verbanden, verwantschap leg ik hier als volgt uit. Samenhang Mijn man en ik bezitten een Arabisch volbloed hengst, genaamd Thee Zain La (roepnaam Zain). In 2018 werden er verscheidene DNA-onderzoeken op haarstalen van deze hengst gedaan. Dit is een vereist voorschrift als men een Arabische volbloed paard wil laten goedkeuren en inschrijven als fokdier. De onderzoeken betreffen de genetisch overdraagbare aandoeningen severe combined immunodeficiency disease (SCID) en cerebellaire abiotrofie (CA), dewelke zich voornamelijk voordoen binnen het Arabische volbloed ras. Onze hengst is geen drager van deze aandoeningen en werd levenslang goedgekeurd als dekhengst binnen het Arabisch stamboek van België. Maar ik wil even stilstaan bij de beschrijving van CA. Het gaat bij CA namelijk ook om een genetisch overerfelijke ziekte die zich manifesteert in het cerebellum waarbij de purkinjecellen in de schors van het cerebellum beginnen af te sterven en dus geen sein meer kunnen doorgeven aan het centraal zenuwstelsel van het paard. De gevolgen van dit verschijnsel gelijken sterk op de symptomen van ataxie. Ik denk dan aan tremor, een waggelende gang en onzeker op de benen staan en ook bij CA is er geen behandeling mogelijk dewelke genezend is. Niettegenstaande dat Thee Zain La geen CA heeft, blijft het voor mij een betekenis, een toeval of een bestemming dat net dit paardenras in het bijzonder ook een specifieke genetische aandoening aan het cerebellum kan meedragen. Het klinkt naargeestig maar ik zie voor mezelf hierin de verbondenheid met mijn vriendin, mijn collega, dewelke onfortuinlijk wel SCA patiënt is. Zain werd gedurende 2018 succesvol ingezet als dekhengst en heeft op dit eigenste moment reeds 1 nakomeling lopen. In 2019 worden er 3 veulens van hem verwacht. Zain werd klaargestoomd om te worden uitgebracht in de sport, zoals men dit zegge in de paardenwereld. Maar een catastrofe waarbij Zain zijn knieschijf brak, brengt hem tot een andere bestemming, op dit ogenblik een plek ver buiten de sport of zelfs als bereden paard. Evenwel kunnen we hem, mits nauwe opvolging van de dierenarts, in februari 2019 opnieuw aanbieden als dekhengst.

Oprichters

  • DOROTHEA DE WIT
  • DIRK VAN TONGELEN
  • GEERT VAN DEN EYNDE

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy