Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam
Vice présidente : Claire Pahaut
Président Dr Yves Louis

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
YVES LOUIS Man Voorzitter
CLAIRE PAHAUT Vrouw Secretaris
HENRI DE NEVE Man Bestuurder
MYRIAM BAETEN Vrouw Bestuurder
ROGER DE TAVERNIER Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Na de stichters Arthur Haulot en Paul Halter, opgevolgd door Docter André Wynen en Pieter Paul Baeten, willen de "kinderen van de tweede generatie" de strijd verder zetten. Het behoud van deze organisatie is een signaal aan diegenen die de amnesie en amnestie verkiezen boven de herinnering en de historisch vaststaande feiten en die op een heimelijke manier de rechten willen in vraag stellen en ondermijnen waarvoor onze ouders hebben gestreden. De nieuwe verkozen voorzitter, Dr. Yves Louis, medisch syndicalist, de ondervoorzitster Claire Pahaut, geschiedkundige, de leden van de raad van bestuur en de leden engageren zich deze erfenis te vrijwaren maar ook de standpunten in te nemen in het kader van deze actualiteit.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Nationaal

Geschiedenis

Geschiedenis 1ste deel Doel van de Groupe Mémoire – Groep Herinnering De GM-GH heeft tot doel zich te verzetten, zonder enige vorm van discriminatie wat ras, taal, filosofie, religie of politieke opinie betreft, tegen elke vorm van totalitarisme; de rechten van de mens te verdedigen evenals het respect voor de menselijke waardigheid en de eenheid van het land te bewaren. Dit door een schrijven, lezingen, persconferenties en pedagogische studiedagen. Geschiedenis van de GM-GH De Groupe Mémoire – Groep Herinnering werd gesticht door baron Arthur Haulot, nationale voorzitter van de vriendenkring Dachau en bijgestaan door baron Paul Halter, voorzitter van de vriendenkring van de kampen van Hoog Silizië en de Auschwitz stichting, aan de vooravond van de 50ste verjaardag van de bevrijding van de kampten in 1993. Ze verzamelden hun vrienden, voorzitters of vertegenwoordigers van de nationale vriendenkringen van de nazi concentratiekampen en centra voor ter door veroordeelden, interpelleerden zij de regering en bekwamen dat : - In de scholen een programma in burgerzin en vrede zou gestart worden via de ontkenning van de rechten van de mens, specifiek tijdens de tweede wereldoorlog evenals - De officiële erkenning van 8 mei, zijnde het einde van de tweede wereldoorlog, als officiële dag van de democratie en burgerzin. Op 17 juli 2003 kreeg de senaat een democratische kaakslag door een verklaring van een verkozene uit de extremistische partij, het Vlaams Blok, vandaag het Vlaams Belang. De leden van de GM – GH staken hun ongerustheid tegenover de heropleving van extreemrechts niet onder stoelen of banken. Het was voor hen een sinistere terugkeer naar hun jeugd, alsof de geschiedenis zich ging herhalen. Begin 2005 interpelleert de GM – GH de belangrijkste federale ministers alsook de voorzitters van de kamer en de senaat. Zij vragen hen om, langs juridische weg, de organisaties te verbieden die haat en uitsluiting prediken. Niet alleen omdat ze de naam Vlaams Belang of Front Nationale hebben maar omdat hun vrijheid berovend programma lijnrecht staat tegenover de universele verklaring van de rechten van de mens, uitgevaardigd door de Verenigde Naties op 10 december 1948. Na het overlijden van Arthur Haulot in mei 2055 vertrouwt de GM – GH het voorzitterschap toe aan dokter André WYNEN, overlevende van het kamp van Breendonk en Buchenwald. Dokter André Wynen gooit zich onmiddellijk in de strijd door zijn contacten met politiekers en door persconferenties. Het voorstel dat hij doet is dat, de partijen en hun kandidaten voor de verkiezingen, veroordeeld voor het niet respecteren van deze universele verklaring van de rechten van de mens of voor de medeplichtigheid eraan, gedurende 4 jaar geen recht zullen hebben op toelagen en zich niet mogen kandidaat stellen voor de gemeentelijke, regionale, communautaire, federale en Europese verkiezingen. (tekst voorgesteld door Fr. Delpérée, senator). Door zijn inbreng zijn er een dertigtal senatoren van verschillende partijen en uit de twee taalgebieden die zich engageren om de motie te bestuderen. Door het overlijden van dokter André Wynen, op de verkiezingsdag in 2007, wordt de verantwoordelijkheid van dit project evenals het voorzitterschap in de handen gelegd van Pieter Paul Baeten, nationale voorzitter van de vriendenkring Buchenwald. Tijdens zijn voorzitterschap zet de GM – GH vooral zij pedagogisch werk verder in de Vlaamse gemeenschap. Getuigenissen en bezoeken aan de kampen in Duitsland, niets kon de nieuwe voorzitter tegenhouden. Belangrijke taken nu er steeds meer stemmen opgaan om de herinnering aan de strijders voor de vrijheid en tegen het nazisme te ontkennen. Zij willen dat men vergeet, dit komt de collaborateurs ten goede. Zij stellen een algehele amnestie voor die tot doel heeft deze verwerpelijke daden te ontkennen, de opgelopen veroordelingen uit te wissen en om de collaborateurs in een slachtoffer rol te zetten. Tot op vandaag en niettegenstaande het overlijden van vele van zijn leden wil de GM – GH de vlam van de waakzaamheid brandend houden ten overstaan van diegene die onze democratische samenleving doorkruisen. Het ware gelaat van de tweede wereldoorlog is een van de meeste verwerpelijke. Hoe moeten we de jongeren en de hele gemeenschap waakzaam houden tegenover het politieke aspect van de bezetting in democratisch landen door het derde rijk. De raciale uitroeiing en de strijd tegen de nieuwe totalitaire regimes zijn een geïntegreerd onderdeel van dit programma. Vandaar de tussenkomst van de GM – GH door middel van de pers en mede dankzij politieke vertegenwoordigers betreffende bijvoorbeeld : - De reizen van de scholen naar de kampen - Breendonk en zijn herdenkingsplechtigheid - De kelder van de Gestapo, Avenue Louise, Brussel - La Mütterheim NSDAPin Wolvertem 2de deel De Groupe Mémoire – Groep Herinnering zet zijn strijd verder voor de democratie Zie artikel van CHRISTIAN LAPORTE op 15 februari 2018 in LLB

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy