Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Barbara Devriendt Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Liese Daelman Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Liesbeth Devriendt Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Erwin Daelman Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ERWIN DAELMAN Man Voorzitter
LIESE DAELMAN Vrouw Schatbewaarder
BARBARA DEVRIENDT Vrouw Afgevaardigd bestuurder
LIESBETH DEVRIENDT Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Via een financiële tegemoetkoming de kansen op ontwikkeling en een betere toekomst van kinderen in achtergestelde situaties te verhogen, waarbij de nadruk ligt op onderwijs en sociale opvoeding. Via een financiële tegemoetkoming steun te verlenen aan ernstige ontwikkelingsprojecten ten bate van kansarme kinderen in de wijk waar een Paadhai opvangtehuis gevestigd is. Bij de keuze van projecten wordt er rekening gehouden met de volgende sleutelbegrippen

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Paadhai (wat ?de juiste weg' betekent) is een organisatie voor opvang van straat kinderen, wezen en andere jongeren in Chennai (Tamil Nadu, Zuid-India). Het initiatief kwam van een gehuwd stel sociale werkers Sunitha en Amal, zelf een multireligieus koppel. Zij zagen de noodzaak in voor de zorg om deze ?vergeten' kinderen. Ondertussen worden er ongeveer 100 kinderen tussen 3 en 20 jaar opgevangen. Het Begin Oorspronkelijk bestond het project uit enkel een meisjes opvangtehuis. Nadat een vrijwilligster ging helpen in deze instelling en geconfronteerd werd met de harde werkelijkheid besloot ze in 2006 samen met enkele vrienden, Paadhai België op te richten en zo het lot deze meisjes ter harte te nemen… Sunitha en Amal hebben verschillende diploma’s: sociaal werker, psycholoog en jurist. Dit betekent dat ze een comfortabel leventje zouden kunnen hebben. Zij kiezen daar bewust niet voor. Ze komen zelf uit een arm gezin en hebben gelukkig de kans gekregen om te studeren. Zij willen daarom iets terugdoen voor de maatschappij. Elke dag…. Het koppel leeft zelf met z’n hun twee kinderen in de sloppenwijk. Elke dag is een gevecht om aan centjes te geraken voor rijst en schoolgerief. Ze hebben een klein aantal weldoeners in Chennai. Ze zijn voortdurend op toer om aan bewustmaking te doen, te lobbyen bij scholen voor een korting op de schoolonkosten van de kinderen, te kijken voor gratis groenten op de markt… Af en toe geeft Amal een lezing bij NGO’s om zo wat steun te krijgen. Omdat ze geen bepaalde religie aanhangen, krijgen ze heel weinig geldelijke steun vanuit kerkelijke hoek. We staan ervan versteld hoeveel energie en doorzettingsvermogen deze twee mensen hebben voor hun levenswerk.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
4e Pijler Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen enz... zetten zelf een project van internationale solidariteit op in het Zuiden. De 4de Pijler is een verzamelnaam voor al deze burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy