Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Leen Maes Coördinator Vrouw
Russhelle Madridondo-Caubergs Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Roy Bosch Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
MARLEEN YVONNE PAULA MAES Vrouw Voorzitter
ROY MARIA BOSCH Man Schatbewaarder
RUSSHELLE MADRIDONDO-CAUBERGS Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

2

Kernactiviteiten

Wij leren Nederlands aan anderstalige doven en slechthorenden die legaal in België verblijven. Dat doen we in een individueel en op maat gemaakt leertraject. Daarnaast helpen we hun op weg in onze samenleving. Door samenwerking met tal van andere organisaties is deze klas in meer dan 10 jaar uitgegroeid tot een totaalpakket van Nederlandse taal tot inburgering. Wij mogen een klaslokaal gebruiken in CVO Crescendo te Mechelen. Wij zijn in Vlaanderen de enigste organisatie die dit werk doen en we doen dat samen met veel vrijwilligers.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In mei 2006 is in samenwerking met de diverse partners, het Vlaams Agentschap voor personen met handicap en het Vlaams Departement van Onderwijs, een aanvang gemaakt met het project Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden. Binnen dit overleg zijn de doelstellingen en de doelgroep gedefinieerd. Hierna zijn Christ'l Teugels en Anne van Moere het project gaan realiseren. Zo werd er schoolruimte gezocht, vakkrachten en vrijwilligers aangetrokken, ervaring opgedaan in Nederland bij “De Riethorst” (Landelijk GGZ-centrum voor doven en slechthorenden) te Ede en “Effatha” te Zoetermeer waar men al ervaring had met deze doelgroep. Het project werd bekend gemaakt onder andere binnen de dovengemeenschap, op Werelddovendag, bij organisaties en koepels van personen met een migratieachtergrond, scholen en Huizen van het Nederlands, OCMW's etc. Al snel werd duidelijk dat de "traditionele" klas en lesboeken onvoldoende aansluiten bij de behoeften van onze cursisten. Daarom wordt er voor iedere cursist individueel lesprogramma opgesteld en aangeboden. Hiertoe worden iedere week door de vrijwilligers, speciaal voor de individuele cursist, lesmateriaal, oefeningen en huiswerk samengesteld. De klas is dan ook uitgegroeid tot een klas waarin iedereen kan instappen. Of je nu heel slim bent of nog nooit onderwijs hebt gehad. Hier wordt de lesstof aangeboden in het tempo en op het eigen niveau dat de individuele cursist aan kan. Hierdoor bereiken we een zo hoog mogelijk resultaat.In december 2016 hebben het 10-jarig jubileum van deze unieke klas gevierd. Wij zijn in Vlaanderen de enigste organisatie die deze vorm van hulp aanbieden. Daarnaast helpen wij onze cursisten ook met inburgering en sociale vraagstukken. De activiteiten werden opgezet door vzw De Teugel te Mechelen. Deze organisatie heeft alle taken ten aanzien van dit project overgedragen aan De Leervaart vzw. Alle activa van het project, kennis en vrijwilligers zijn mee gegaan naar de nieuwe vzw. Dit was nodig om de specifieke werkzaamheden in de toekomst verder te kunnen uitbouwen. Zo zouden we graag een module starten om nog meer Vlaamse Gebarentaal te kunnen onderwijzen binnen ons project.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Huizen van het Nederlands Samenwerkende partner
Agentschap Integratie & Inburgering Samenwerkende partner
CVO Crescendo te Mechelen Samenwerkende partner

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaams Departement van Onderwijs Wij zijn een officieel erkende opleiding NT2 (Nederlands als tweede taal) in een vertraagd, individueel, traject. Het Departement van Onderwijs betaald 4,5 uur per week een vakleerkracht Nederlands.

Oprichters

  • MARLEEN YVONNE PAULA MAES
  • ROY MARIA BOSCH
  • RUSSHELLE MADRIDONDO-CAUBERGS

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy