Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Ilse Van Roosbroeck Vrouw
Marc Delaere Man Voorzitter
Inge De Boeck Vrouw Vice-voorzitter
Dirk Huysmans Man Schatbewaarder
Anja Glabeke Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

Door BEMIDDELING in de laatste levensfase en bij het levenseinde aan te bieden willen we een gepaste communicatie tussen de betrokkenen vergemakkelijken om zo een eventuele opname, het sterven, het rouwen of het verdere leven serener te laten verlopen. Deze vorm van bemiddeling is zéér vernieuwend. Aan professionele zorgverleners bieden we een GERICHTE OPLEIDING aan om conflicten te leren detecteren en bespreekbaar te maken. Indien gewenst kunnen ze doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity. KENNISCENTRUM ConnFinity zoekt samenwerking met de sector van zorg en hulpverlening (ouderenzorg, ziekenhuizen, artsen, psychologen,...) en andere professionals die in aanraking komen met mensen in de laatste levensfase en bij het levenseinde (advocaten, notarissen, begrafenisondernemers...). We willen onze kennis, inzichten en ervaring delen, en onze diensten op vlak van bemiddeling aanbieden aan alle patiënten, cliënten, en hun naasten. ConnFinity verspreidt kennis en inzichten op vlak van bemiddeling bij conflicten in levenseindesituaties. Dit doen we door lezingen, voordrachten, gespreksavonden, bijdragen op congressen, workshops, opleidingen...

Actiegebied

  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Inge De Boeck en Marc Delaere zijn de GRONDLEGGERS van CONNFINITY vzw. MARC In juli 2012 stierf de vrouw van Marc na 4 jaar vechten tegen hersenkanker. Tijdens haar ziekte en op de palliatieve afdeling van het UZGent heeft het gezin veel open, eerlijke en emotionele gesprekken. Géén enkel onderwerp blijft onbesproken. Het afscheid kwam toch te vroeg. Zijn vrouw stierf op een serene en vredevolle manier. Marc en zijn kinderen konden het rouwproces vlot aanvatten. Dergelijke manier van afscheid nemen gebeurt jammer genoeg niet alle dagen... INGE Sterven en dood lopen als een rode draad door Inge haar leven. Ze is vertrouwd met rouwprocessen (het verwerken van eigen verlieservaringen) en met de dood (zelf 3 keer bijna dood geweest). Vanuit dit opzicht is ze goed geplaatst om de dood bespreekbaar te maken. Een andere constante in haar leven is communicatie. Dit blijkt zowel uit haar werk als vertaler-tolk als trainer en therapeut. Inge beschikt over een aantal vaardigheden die noodzakelijk zijn om mensen te helpen rustig te sterven m.n. ruimte en liefdevolle aandacht kunnen geven en kunnen luisteren. OP WEG NAAR IETS NIEUWS Inge en Marc leren elkaar kennen in 2013 via Diana Evers van het Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV). Diana brengt hen ook in contact met Claude Vandevoorde. Hij is trainer bij Mediv en docent aan o.a. de hogeschool VIVES West-Vlaanderen voor de programma's onderhandelen en bemiddelen. Ze beslissen om samen een project op te starten omtrent "Conflictbemiddeling in levenseindesituaties". In december 2015 organiseert Mediv een causerie waarin Inge, Marc en Claude vertellen over hun ideeën met betrekking tot 'Conflictbemiddeling in levenseindesituaties'. Na de causerie melden zich 12 mensen aan die zich mee willen inzetten om het project verder uit te werken tot een organisatie. In 2016 worden er, onder impuls van Inge en Marc, verschillende werkgroepen opgericht die verschillende onderwerpen verder uitdiepen; aanbod/opleiding - missie/visie - legale structuur/organisatie - netwerking - financiën. Gedurende het jaar komt ook de voltallige groep verschillende malen samen. Verschillende organisaties worden gecontacteerd, met positieve reacties: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Kom op Tegen Kanker, Zorgnet-Icuro, Okra, Mutualiteiten, Gasthuisberg, Expertise Centrum Dementie Vlaanderen, Werkgroep Verder, Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Gezin,.... DE OFFICIËLE START Op 17 december 2016 wordt ConnFinity vzw geboren. ConnFinity is een pionier in bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde. Deze vorm van bemiddeling is innoverend en uniek. ConnFinity is een samentrekking van Connection en Infinity. Meer hierover lees je in onze Missie en Visie. VANDAAG Op dit moment zijn er een 10-tal professioneel opgeleide bemiddelaars actief bij ConnFinity, verspreid over heel Vlaanderen. Enkele mensen werken ook mee achter de schermen. Een belangrijke verwezenlijking is het postgraduaat 'Specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit kwam tot stand in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk, ook dankzij de medewerking van Claude Vandevoorde, en met steun van de Koning Boudewijnstichting. Ondertussen wordt volop gewerkt aan de verdere uitbouw van het aanbod van ConnFinity vzw.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy