Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Karina Kiekens Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Wout De Meester Man Voorzitter
Liliane Verbeke Vrouw Schatbewaarder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

- Voedseloverschotten detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (OCMW's en vzw's) die voedselbedeling inrichten. - Overleg- en leernetwerkmomenten organiseren voor organisaties die voedselbedeling inrichten.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

OCMW’s en lokale vzw’s die voedselbedeling inrichten, signaleerden een toenemende vraag naar voedselhulp bij mensen in armoede in het Waasland. Tegelijkertijd ondervonden ze dat voedingsbedrijven, landbouwers en supermarkten steeds bewuster omgingen met hun voedseloverschotten en bereid waren om ze te schenken ten voordele van voedselhulp. De coördinatie van vraag en aanbod bleek echter niet evident. Om hierop een antwoord te bieden, startte het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas in 2014 met een proefproject, ondersteund door subsidies van de POD Maatschappelijke Integratie. Het project wilde vooral ondersteuning bieden bij het detecteren, transporteren en stockeren van voedsel van de voedselbank, groenteveiling, supermarkten, bedrijven en handelaars. Ook inhoudelijk wilde het een rol spelen voor vzw’s en OCMW’s in het Waasland door het organiseren van overleg- en leernetwerkmomenten om ideeën, goede praktijken en procedures uit te wisselen, elkaar te leren kennen en hen te stimuleren tot samenwerking. in 2016 werd VoedSaam vzw opgericht om het project een duurzaam karakter te geven.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
HERWIN HERWIN zorgt voor een actieve ondersteuning aan startende en bestaande sociale (economie) organisaties in Vlaanderen om aan de slag te gaan met en rond voedseloverschotten.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy