Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Geert Baetens Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
FILIP BOURGEOIS Man Voorzitter
MARC VERGAERT Man Schatbewaarder
GUY BIJL Man Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Wij brengen een belevingsgericht zorgmoment voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. Hoe broos het contact soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren. We komen langs met twee contactclowns in de voorziening en dit minimum zes keer per jaar. Wij werken op een procesmatige, belevingsgerichte manier en betrekken hierbij zorgverleners en begeleiders via overleg. Bij het algemeen beeld van een clown denken de meeste mensen meteen aan ‘humor’. Onze contactclowns daarentegen leggen het accent op ‘contact’. Hun ervaring leert hen dat ze kunnen vertrekken vanuit een leegte. Ze gaan op zoek naar manieren om contact te maken met bewoners die het moeilijkst bereikbaar zijn. Een lach is mooi meegenomen maar zij staan evengoed open voor emoties zoals verdriet, boosheid en angst. Onze contactclowns vertrekken vanuit datgene wat mensen geven hier en nu. Ze zijn samen verwonderd. Nieuwsgierig ontdekken zij de belevingswereld van de andere en tonen oprechte interesse. Dit maakt afstemming op elkaar mogelijk. Nabijheid en aanraking kunnen de bewoner in een geborgenheid brengen. Op deze manier werkt een warm en deugddoend moment nog lang na.

Actiegebied

Nationaal

Geschiedenis

In september 2012 heeft de huidige coördinator (en contactclown) Geert Baetens mensen samengebracht die een gezamenlijke passie hadden voor gentle clowning. Deze naam werd vertaald in Vlaanderen naar 'Contactclown'. Met een kleine groep werd verschillende keren per jaar samengekomen om samen te clownen maar ook om een visie en missie neer te schrijven. Een jaar later begon een eerste clownsduo te clownen in een woonzorgcentrum in Oost-Vlaanderen, dit op de afdeling waar personen met dementie verbleven. Het jaar daarop volgden nog twee woonzorgcentra. Het was niet evident om voorzieningen te overtuigen dat contactclownerie echt wel een meerwaarde was voor bewoners en personeel. Aanvankelijk dacht men aan animatie en gekheid van de clown, maar al gauw ontdekte men dat gentle clowning geen animatie was maar wel een warm zorgmoment waarvan de bewoner met veel respect en geborgenheid kon genieten. In 2014 ging de groep samenwerken met een voorziening waar mensen met een beperking verbleven. Ook hier was het prachtig om te zien hoe contactclowns de bewoners uit hun cocon konden halen. In april 2016 was er de overschakeling van een feitelijke vereniging naar een vzw. Contactclown Hilde Bracke zette zich sindsdien vrijwillig in om toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van het clownswerk. Vanaf 01/01/2019 werd de oprichter Geert Baetens officieel aangesteld als halftijdse werknemer voor de opvolging van de clowns en het verder uitbouwen van organisatie in Vlaanderen. In 2016 en 2019 werden nieuwe clowns met ervaring aangetrokken. Zij investeerden allemaal in een doorgedreven vervolmakingstraject met vorming en stages aangeboden door onze vzw. Ondertussen zijn er 25 contactclowns werkzaam in heel wat zorgcentra verspreid over gans Vlaanderen.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkenning als instelling die de behoeftigen bijstaat, in de zin van artikel 145³³, §1, eerste lid, 1°, e, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Erkenning Departement welzijn, volksgezondheid en gezin voor het toekennen van fiscale attesten.

Oprichters

  • WIM VERBEKE
  • LUC EDMOND AUGUST DE VREESE
  • KRISTOF JOZEF VINCEN VANDERBIST

MEER

Bron: Belgisch Staatsblad


Oprichters

  • WIM VERBEKE
  • LUC EDMOND AUGUST DE VREESE
  • KRISTOF JOZEF VINCEN VANDERBIST
  • SOPHIE DE ROO
  • ROLAND ROSSEEL
  • GEERT BAETENS

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy