Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
PASCALE STEURBAUT Vrouw Voorzitter
HERMAN VERBEECK Man Secretaris
ELS EECKHOUT Vrouw Bestuurder
ELS VERBEECK Vrouw Bestuurder
KARSTEN MAINZ Man Bestuurder
MICHEL DE CLERCK Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Ginè vzw zet projecten op ten voordele van de mensen in Guinée. Ze steunt eveneens bestaande initiatieven. Hierbij beperkt ze zich niet tot een bepaald actiedomein. Zowel onderwijs, natuurbehoud, duurzame landbouw, cultuurhistorie of gezondheidszorg komen in aanmerking. Belangrijk is dat het gaat over kleinschalige initiatieven die worden opgestart in overleg met of op vraag van de lokale bevolking. Het is eveneens de bedoeling dat Ginè vzw zich na de opstartfase geleidelijkaan terugtrekt en na verloop van tijd nog hooguit een begeleidende of adviserende rol speelt. In eigen land zet zij het rijke culturele patrimonium van Guinée in de kijker en sensibiliseert gelijktijdig de geïnteresseerden voor de situatie in het land.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Pascale Steurbaut, de voorzitter van de vzw, bezoekt al sinds 2006 op regelmatige basis het land. Ze verblijft er steeds bij de lokale bevolking en bouwde er gaandeweg een vrienden- en kennissenkring op. Zij geraakte vertrouwd met de cultuur, de geschiedenis en het bestuur van het land, met het dagelijkse reilen en zeilen en met de aanhoudende overlevingsstrijd van de 'gewone' mensen, waarvan vele onder de armoedegrens leven (volgens het magazine 'Global Finance' - 02/017 - staat Guinée op plaats 8 gerangschikt van de armste landen op basis van koopkracht/BNP). Nadat zij jaren heeft getracht om op eigen houtje haar steentje bij te dragen, heeft zij een aantal mensen bereid gevonden om samen met haar een vzw op te richten om op die manier meer slagkracht te kunnen ontwikkelen. De vzw is nog jong (opgericht in november 2015) en wil niet uitpakken met grootse realisaties, maar ze wil vooral luisteren naar de noden van de mensen om daaruit datgene te filteren waar ze vrij snel en op een betrekkelijk eenvoudige manier het verschil kan maken.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy