Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Bart Deriemaeker Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
EDDY MAURITS C DERIEMAEKER Man
GUIDO HUBERT P LAMBRICHTS Man
NADINE ELVIRE C DERIEMAEKER Vrouw
YARKA CHARLOTTE D NEUTENS Vrouw Voorzitter
BART CYRIEL C DERIEMAEKER Man Schatbewaarder
ANN SUZANNE C DERIEMAEKER Vrouw Secretaris
RENE MAURICE C MAEKELBERG Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

Wij organiseren het hele jaar door vakantie- midweken voor mensen met een beperking in kleine groepjes (meestal zijn dit 3 tot 5 mensen ). Ook hebben wij formules om mantelzorgers en gezinnen een fijne vakantie te laten beleven via gedeelde zorg. Bij vzw Metgezel kun je ook voor een aantal uur begeleiding inhuren als je op vakantie bent in de Westhoek of aan de Westkust. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Ook mensen met (een vermoeden van) autisme kunnen bij ons terecht. Wij zijn er van overtuigd dat ons aanbod voor heel wat mensen de enige kans is om op vakantie te gaan. Dank zij de kleinschaligheid kunnen we mensen ondersteunen in hun noden en wensen. Dit zijn mensen die vaak in grotere groep niet kunnen aansluiten wegens te hoge of specifieke zorgnood. Onze grootste troef (kleinschaligheid) is tevens onze grootste uitdaging. Daar we de kleine groepjes vooropstellen, hebben we minder inkomsten dan als er veel reizigers tegelijk kunnen intekenen. Dit maakt dat het voor ons blijvend zoeken is naar broodnodige middelen. Een onderdeeltje van onze regionale werking is ook ons kunstproject over de grenzen van beperkingen heen. Met een groep geëngageerde kunstenaars werken we aan kunstige ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperkingen. Tot hier toe met hartverwarmende resultaten.

Actiegebied

 • Europa
 • Lokaal
 • Nationaal
 • Regionaal

Geschiedenis

Vzw Metgezel is gestart op 1 januari 2016. De grondleggers zijn: Bart Deriemaeker, Ann Deriemaeker en Yarka Neutens. Wij zijn reeds jaren werkzaam in de sector van personen met een beperking. We zagen dat het voor sommige mensen niet evident is om op vakantie te gaan met de bestaande reisorganisaties voor mensen met een beperking. We volgen hierin de leuze van Vakantieparticipatie 'iedereen heeft recht op vakantie'. We zijn gestart met één betaalde werknemer van 28 uur. Dank zij de steun van Leader Westhoek is dit contract op 1 januari 2017 naar een voltijdse tewerkstelling gegaan. Ook konden wij een tweede werknemer in dienst nemen voor volgende uren: 1 april 2017- 31 december 2017: 20 uur 1 jan 2018 tot 30 april 2018: 18 uur 1 mei 2018-31 dec 2018: 28 uur. Dank zij een Impulsproject van Toerisme Vlaanderen (specifiek voor mensen met autisme), konden wij een derde werknemer in dienst nemen van 1 maart 2018-30 november 2018 voor 20 uur. Wij werken met heel wat vrijwilligers en doen voortdurend inspanning om ons vrijwilligersbestand in stand te houden en uit te breiden. We ontvangen Leadersteun in 2017/2018/2019. Tot nu toe bedienden we reeds 161 verschillende reizigers, waarvan sommige al meerdere vakanties deden, soms meermaal per jaar. Onze grootste uitdaging is om Metgezel te kunnen voortzetten, na de Leadersteun. Daar we steeds in kleine groepjes werken, zijn de inkomsten te klein om de kosten te dekken. We gaan dus blijvend op zoek naar financiële ondersteuning.

Oprichters

 • YARKA CHARLOTTE D NEUTENS
 • RENE MAURICE C MAEKELBERG
 • ANN SUZANNE C DERIEMAEKER

MEER

Bron: Belgisch Staatsblad


Oprichters

 • YARKA CHARLOTTE D NEUTENS
 • RENE MAURICE C MAEKELBERG
 • ANN SUZANNE C DERIEMAEKER
 • BART CYRIEL C DERIEMAEKER
 • NADINE ELVIRE C DERIEMAEKER
 • GUIDO HUBERT P LAMBRICHTS
 • EDDY MAURITS C DERIEMAEKER

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy