Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Vincent Van Baelen Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
BARBARA VAN BAELEN Vrouw Secretaris
ROGER ANDRIES Man Bestuurder
STEVEN ANDRIES Man Bestuurder
VINCENT VAN BAELEN Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania. De projecten rond educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,… beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‘misingi’) voor de toekomst. Misingi richt zich in Tanzania op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze beschikken, alles aan willen doen om hun lot in eigen handen te nemen. Hierdoor zijn deze mensen tegelijk doelgroep én projectpartner. Misingi reikt de middelen aan, maar rekent op een grote mate van lokale participatie. Enthousiasme, dialoog, inspraak en betrokkenheid vormen de basis voor elk succesvol project. Als netwerkende organisatie verenigt Misingi in België gedreven mensen, organisaties en bedrijven die zich kunnen vinden in de hoger vermelde principes en zich op een respectvolle manier willen inzetten voor de lotsverbetering van de doelgroep. Misingi creëert voor hen de voorwaarden om succesvol een project te realiseren. Aan wie een warm hart heeft voor Tanzania, maar niet over de tijd en middelen beschikt om een eigen project op te zetten, biedt Misingi tenslotte de mogelijkheid om op een zinvolle manier de lopende projecten te ondersteunen. Misingi vindt geen projecten uit. Elk project spruit voort uit een lokale vraag en nood. Elke vraag wordt afgetoetst aan een aantal criteria. Is het voorgestelde project haalbaar (qua tijd en middelen)? In welke mate profiteert de hele gemeenschap van het beoogde resultaat? Op welke wijze zal de doelgroep zelf participeren? Kan dit project, zodra het gerealiseerd zal zijn, op eigen benen staan? Is het project klimaatneutraal en in harmonie met de omgeving? Bevordert het project de kansen van armen en achtergestelde groepen? Misingi financiert, maar een beperkte eigen bijdrage (financieel of logistiek) is een bewijs van gedeeld engagement. De lokale gemeenschap beheert, voert uit en rapporteert. Misingi maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale expertise, lokaal beschikbaar materiaal en grondstoffen en lokale human ressources. Het zelf kunnen onderhouden, herstellen, bijsturen, financieren,… van gerealiseerde projecten is een noodzakelijke voorwaarde. Misingileden werken onbezoldigd en op vrijwillige basis. Misingi maakt geen overbodige kosten en houdt ten allen tijde voor ogen dat het werkt met en dankzij de bijdragen van sponsors en sympathisanten. Gemaakte onkosten kunnen in beperkte mate vergoed worden. Elke uitgave wordt zorgvuldig verantwoord en een transparante boekhouding kan ten allen tijde opgevraagd worden.

Actiegebied

Internationaal

Geschiedenis

Roger en Steven Andries besloten na een safarireis in 2002 het dorpje Endallah in Tanzania te helpen bij de bouw van een middelbare school. In 2009 kwam er nog een kleuterklasje bij in een afgelegen wijk van het dorp. In 2011 werd op vraag van de Maasai in Engare Sero eveneens een kleuterklasje gebouwd. Vanaf 2012 werd in beide dorpen een studiefonds georganiseerd voor kinderen van onbemiddelde ouders. In 2015 werd de installatie van een waterpomp op zonne-energie gefinancierd. In 2016 werd gestart met 'MAJI', een grootschalig 3-jarig waterproject. Juli 2019 vatte Misingi vzw het project 'AFYA' aan: de renovatie van het dispensarium in Endallah en de aanbouw van een materniteit. Eind 2021 loopt dit project ten einde.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
vierdedepijlersteunpunt Koepel (van 11.11.11.) die de belangen van vierdepijlerorganisaties behartigt

Erkenningen

Naam Beschrijving
GROS Bonheiden Lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy