Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Manfred Sellink Directeur Man
Vic Verhasselt Coördinator Man
Bart Ooghe Coördinator Man
Wesley De Smet Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ADRIEN DE VOS Man Bestuurder
ANNELIES STORMS Vrouw Bestuurder
BRAM VAN BRAECKEVELT Man Bestuurder
BRAM VANDEKERCKHOVE Man Bestuurder
BRUNO MATTHYS Man Bestuurder
CAROLINE VAN PETEGEM Vrouw Bestuurder
FREYA VAN DEN BOSSCHE Vrouw Bestuurder
GABI DE BOEVER Man Bestuurder
JAN DAUWE Man Bestuurder
JEF VAN PEE Man Bestuurder
KARLIJN DEENE Vrouw Bestuurder
SIEGFRIED BRACKE Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Vier kwaliteitspijlers: 1. Collectie verwerven, behoud en beheer, en presenteren 2. Sterke programmatie, jaarlijks 2 grote tentoonstellingen van internationaal niveau en 3 à 4 kleinere historische en hedendaagse tentoonstellingsprojecten 3. Toonaangevend kenniscentrum 19de-20ste eeuw, wetenschappelijk uitbouwen via specialisatie en samenwerking met VKC 4. Intensieve publiekswerking, toegankelijkheid en maatschappelijke impact

Actiegebied

 • Europa
 • Internationaal
 • Lokaal
 • Nationaal
 • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Op het eind van de 18e eeuw stond Gent onder een Frans bestuur. De Fransen legden beslag op belangrijke kunstschatten, die nu onder andere in het Louvre te zien zijn. In 1798 besloot men in Gent een openbare verzameling bijeen te brengen. Die toen nog bescheiden collectie was gedurende korte tijd gehuisvest in de Sint-Pieterskerk, tot het in 1809 voorlopig onderdak kreeg in een zaal van de Stedelijke Academie. In de loop der jaren werd de basiscollectie slechts licht gewijzigd. In 1837 kocht het stadsbestuur voor het eerst een schilderij van een eigentijdse kunstenaar, dat afkomstig was van de Gentse driejaarlijkse salon. De stad bleef sindsdien werken aankopen op salons, vandaar de erg uitgebreide verzameling 19e-eeuwse kunst van het museum. In 1860 kocht het museum voor het eerst een werk van een oude meester. Pas op het einde van de 19e eeuw werd de collectie oude kunst erg uitgebreid. Dit door de oprichting van de vereniging 'De Vrienden van het Museum'. Fernand Scribe, voorzitter van de Vrienden van het Museum, schonk in 1913 zijn hele collectie aan de stad. Door het spectaculair aangroeien van de collectie, dankzij talrijke aankopen en schenkingen, drong een nieuwe huisvestingsplaats zich al snel op. In 1820 ontwierp Tieleman Franciscus Suys voor het eerst een plan voor een nieuw museumgebouw. Het duurde nog tot 1898 vooraleer het definitieve ontwerp en de locatie werden vastgelegd. In 1898, precies honderd jaar na de oprichting van het museum, werd de beslissing genomen om een nieuw museumgebouw op te richten. Dat is gelegen aan het Citadelpark, vlak bij het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. Het werd tussen 1900 en 1904 gebouwd naar het ontwerp van architect Charles van Rysselberghe. Hij creëerde een gebouw met een enorme openheid en ruimtelijkheid. Het is opgevat als een traditionele kunsttempel in neoclassicistische stijl met art-nouveauaccenten . Voor de wereldtentoonstelling van 1913 werd het museum enorm uitgebreid, ook ontworpen door Charles van Rysselberghe. De oppervlakte van het museum werd hierdoor verdubbeld. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het museum een ruïne, pas in 1951 kon de collectie terugkeren naar het gerenoveerde museumgebouw. Het museum werd tussen 2003 en 2007 nogmaals grondig gerenoveerd en heringericht. Het gebouw huisvest meer dan 600 kunstwerken: een wandeling door de Europese kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot vandaag. De collectie aangevuld met bruiklenen wordt elk jaar ontsloten via tijdelijke tentoonstellingen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Vlaamse Kunstcollectie
Museumpas
ICOM
VOKA

Erkenningen

Naam Beschrijving
Museumprijs In 2009 won het museum de museumprijs vanwege de grote publiekswerking, de kind- en jongerenvriendelijkheid en de renovatie.
Kindvriendelijk museum In 2011 won het museum de prijs van de kinderjury, als erkenning voor het meest kindvriendelijke museum in Vlaanderen
SDG Pioneer Sinds oktober 2022 mag het MSK zich ook SDG Pioneer noemen. Dit certificaat is een internationale erkenning uitgereikt door de VN en bouwt verder op het VCDO-charter. Deze titel zet de duurzaamheidsinspanningen sinds 2020 extra in de verf en motiveert het MSK ook op internationaal vlak een toonbeeld te zijn voor een maatschappelijke en ecologisch bewuste museumwerking.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Vestigingen

Aantal vestigingen: 5

 • Citadelpark 1
 • Fernand Scribedreef 1
 • Jan Breydelstraat 5 9000 - GENT

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 5

 • Citadelpark 1
 • Fernand Scribedreef 1
 • Jan Breydelstraat 5 9000 - GENT
 • 9000 - GENT
 • 9000 - GENT

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy