Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Katelijne Béatse Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
LUK VERMEULEN Man Voorzitter
AN KEPPENS Vrouw Bestuurder
AN RAES Vrouw Bestuurder
EMIEL BOGEMANS Man Bestuurder
NELE HUGAERT Vrouw Bestuurder
PETER DEVLIES Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Kompanjon verbindt een DUO van kansrijke en kansarme kompanjons. Dat doen we via twee sporen. Enerzijds de studieondersteuning aan huis voor kinderen en ouders. Anderzijds de vorming van toekomstige professionals die als kompanjon aan de slag gaan bij de gezinnen. De kompanjons zijn studenten uit het hoger onderwijs en bieden ondersteuning bij onderwijsthema’s zoals huiswerk, leesplezier, spelbegeleiding en studievaardigheden. Binnen de gezinscontext werken we aan de randvoorwaarden die kinderen stimuleren om te leren. Zo versterken we het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Ook een vlottere communicatie tussen ouders en school, het welbevinden van de kinderen en de participatie aan het vrijetijdsaanbod krijgen aandacht. Door de verbindende aanpak verbeteren we de groeikansen van alle kinderen in het gezin en voelen ouders zich versterkt. De studenten krijgen veel leerruimte waarin ze theoretische kaders koppelen aan een beklijvende praktijk. Ze leren communiceren en samenwerken met kwetsbare kinderen en hun ouders. Ze verwerven inzichten in de superdiversiteit van hun stad en ervaren hoe ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Door die ervaring in DUO en als kompanjon ontwikkelen de jonge professionals zich tot ambassadeur van het gezin en groeit het engagement voor inclusie en gelijke onderwijskansen. In het ondersteuningstraject speelt de professionele medewerker (coach) een belangrijke rol. De coach vormt de schakel tussen gezinnen en studenten en zorgt voor een goed contact tussen de DUO’s. De coach selecteert gezinnen, introduceert studenten in gezinnen, volgt het proces nauw op en is beschikbaar voor vragen van studenten en gezinnen.

Actiegebied

Lokaal

Geschiedenis

Kompanjon ontstond in 2009 in Gent vanuit het project “De Katrol Gent”. Dankzij het engagement van de lokale overheden en het enthousiasme van partnerorganisaties groeide het project uit tot een volwaardige vzw. In juni 2015 werd de vzw Kompanjon boven de doopvont gehouden. Kompanjon is actief in alle Gentse wijken. Onder de noemer “Kompanjon aan huis” richtte Kompanjon in 2018 een volwaardige afdeling op in de Stad Antwerpen. Het doel is om gezinnen uit de wijken Luchtbal, Deurne-Noord en het Kiel te ondersteunen. Ook [email protected] is een project van Kompanjon in Antwerpen.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy