Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
NICOLE VOS Vrouw Voorzitter
LUDO VOS Man Schatbewaarder
CHRISTIANE JOSEE ALF PHILIPSEN Vrouw Secretaris
ZACHARIE LEBOLO BILONGO Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Vzw Zaba kina is een kleine vrijwilligersorganisatie; een zogenaamde 4de Pijler. Sedert 2008 werken wij samen met asbl Creroea – een centrum voor 130 wees- en straatkinderen. Pastoor Antoine Pambu Lutete en zijn echtgenote Hannie Umba Lelo, zelf kinderloos, ontfermen zich sinds 1997 belangeloos over de straatkinderen van Boma (Beneden-Congo). Creroea biedt wezen en verlaten straatkinderen een warme en liefdevolle thuis in afwachting van een definitieve oplossing. Door het geven van sociale, medische, psychologische hulp en toegang tot basis-, secundair-, vaktechnisch- en zelfs universitair onderwijs, wil Creroea deze kinderen en jongeren begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving. Wij ondersteunen hen financieel en moreel. Een 100-tal jongeren studeerden ondertussen af en behaalden een diploma: elektriekers, schrijnwerkers, metsers, auto-mekaniekers, IT’ers, naaisters, verpleegsters, vroedvrouwen, een advocaat, twee agronomen, twee leerkrachten, een econoom en drie dokters. In overleg met hen kozen wij de voorbije tien jaar voor duurzame investeringen in onderwijs, drinkbaar water, een sanitair blok, medische zorg en elektriciteit, de bouw van een lagere school en vier klassen middelbaar onderwijs. De school telt vandaag ongeveer bijna 1.000 leerlingen. Arme kinderen uit de omgeving zijn welkom in onze school. De school en de verbeterde infrastructuur van het weeshuis hebben de situatie van de weeskinderen enorm verbeterd. Deze investeringen hebben ook voor een lokale verankering gezorgd. De kinderen van het weeshuis staan terug op de maatschappelijke kaart en leven niet langer als paria’s, verstoten en vergeten. Een volgende stap in onze samenwerking was de bouw van een polikliniek/materniteit. Dr. Ditona Nlandu (ex-Creroea) samen met verpleegsters, vroedvrouwen en een laborante verstrekken medische zorg aan de kinderen van het weeshuis, de school en alle arme mensen uit de omgeving. Zij komen naar het medisch centrum voor een privé-consult, voor uitleg over de verschillende anticonceptiemiddelen, eventueel sterilisatie en pre- en postnatale zorg en bevallingen en medische eerstelijnszorg in het algemeen. Ex-wezen van Creroea, verschoppelingen, destijds uitgespuwd door de maatschappij en vandaag dankzij onze financiële steun gediplomeerd, leiden dit gezondheidsproject. Wij zijn, samen met hen, super trots dat zij vandaag iets kunnen betekenen voor hun gemeenschap ginder!

Actiegebied

  • Internationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Sinds haar oprichting in 2002 maakte Zaba Kina vzw al een hele evolutie mee. A priori waren wij een socio-culturele vereniging van “oude” en “nieuwe” Belgen en wilden wij vooral bruggen slaan tussen Congolezen en Vlamingen. We organiseerden Afrikaanse muziek- en dansavonden met live optredens, lezingen, workshops, weekends, filmavonden en eetdagen in gans Vlaanderen. Ons doel: mensen samenbrengen om in vriendschap en met respect te leren van elkaars verschillend-zijn. Onze inzet werd beloond. Wij besloten om deze fondsen te investeren in samenwerking met geëngageerde Congolezen en starten een microlandbouwproject in Kimpese, D.R.Congo. De opbrengst hiervan zorgt voor voedsel en een inkomen voor de plaatselijke, arme bevolking. Daarnaast werkt Zaba Kina vzw sedert 2008 samen met haar Congolese partner asbl Creroea in Boma, D.R.Congo. Zij vangen vandaag 132 wees- en straatkinderen op tussen 0 en 21 jaar. Creroea voorziet met onze steun in hun basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, gezonde voeding. In het opvangtehuis bieden zij de kinderen “een thuis” waar zij de liefde en zorg krijgen die zij nodig hebben. Zij willen hen laten opgroeien in een veilige omgeving die uitnodigt om zich te ontwikkelen tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
4depijler/11.11.11 BURGERINITIATIEVEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Erkenningen

Naam Beschrijving
DOS Mol Zaba Kina vzw is sedert 2007 lid van DOS Mol.
GOS Geel Zaba Kina vzw is sedert 2008 lid van GOS Geel

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy