Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Adel Kassem Andere Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ADEL KASSEM Man Bestuurder
JILL DE WOLF Vrouw Bestuurder
MYRIAM HALIMI Vrouw Bestuurder
RACHID BOUMALEK Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Enerzijds activiteiten voor holebi's en transgenders met migratieachtergrond, anderzijds activiteiten en sensibilisering naar diverse doelgroepen. Ontmoetingsmomenten voor peers (MerhaBar, Merhaba Funky Parties, socio-culturele en educatieve activiteiten, ... ; Laagdrempelig onthaal, counseling en doorverwijzing: intern en/of naar een netwerk van gevormde partners, diensten, hulpverlenende instanties, het vrijetijdsaanbod, ...; Informatieverstrekking aan en over de doelgroep ; vormingsaanbod aan hulpverleners, begeleiders, leraren, holebi-onthaalgroepen, ... ; Sensibilisering van de diverse doelpublieken via acties, activiteiten en campagnes; participatie aan het maatschappelijke debat; Belangenbehartiging, vertegenwoordiging ; contacten met andere organisaties, overheid, diensten, pers, studenten, leerkrachten, ...; Uitbouwen van netwerken in functie van uitwisseling, samenwerking, doorverwijzing en complementariteit.

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Merhaba is gegroeid uit de duidelijk nood aan informatie, ondersteuning, ontspanning, activiteiten, ... die rekening houden met de behoeften van LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden, waar het gewicht van tradities en/of godsdienst nog zwaar doorwegen. Omdat we vooral geen ghetto willen vormen werd vanaf de start in 2002 besloten om bewust te zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties en instellingen en open te staan voor iedereen - zonder hierbij de eigen identiteit te verliezen. Cfr.document "Historiek van de organisatie" in bijlage: Rubriek 'Document / Documenten'

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Lidmaatschap en erkenningen Merhaba is erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie als ‘allochtonenvereniging’, is lid van het Brussels Platform voor Minderheden van het Minderhedenforum, de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR), de Holebifederatie, het Regenbooghuis (Brusselse holebikoepel), Casa Rosa (Gentse holebikoepel), Holebi Overleg Brussel (HOB), Coördination Holebi Bruxelles (CHB), de Gemeenschapsraad van Gemeenschapscentrum De Markten en de Gemeenschapsraad van Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen in Molenbeek. Sinds 2009 is Merhaba lid van de Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties (FMDO). Merhaba is tevens medeoprichter en lid van het Forum Allochtone Holebi’s “Rainbow Cultures” (2008), het “European Network for Minority Ethnic LGBTQI” (2009), het platform Holebi Asielzoekers “Rainbows United” (2010) en CALEM - Conférence des Associations LGBTQI Européennes et Musulmanes (2010).

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy