Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
MARIA PIA WAELKENS Vrouw Voorzitter
PIETERNEL VANHERPE Vrouw Schatbewaarder
DAISY VERHEYDEN Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

1

Kernactiviteiten

In 2020 sponsorde School Aid de studies van 53 kinderen, begeleid door vijf contactpersonen. Sinds 2001 tellen we nu 70 studenten die hun studies volledig afwerkten, van lager onderwijs tot universiteit.

Actiegebied

Internationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

De vzw School Aid startte als een persoonlijk initiatief. In 1996-1998 werkte de voorzitter in een project van Artsen Zonder Grenzen in Nairobi, dat zorgverstrekking voor Aidspatiënten tot doel had. Dit gaf haar de gelegenheid inzicht te krijgen in de noden van die mensen. De grootste zorg van ouders met HIV/AIDS werd snel duidelijk: de onzekere toekomst van hun kinderen omdat zij de studies van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Artsen Zonder Grenzen gaf Aidspatiënten medische zorg; via prive-fondsenwerving kon sinds 1999 gestart worden met het betalen van het schoolgeld voor hun kinderen. In 2001 evolueerde dit privé initiatief tot de vzw School Aid. Na elkele jaren ging het opvolgen van de kinderen in Nairobi over van AZG naar de organisatie AVSI en twee privé personen. Via andere werkervaring in Oeganda en nieuwe persoonlijke contacten werd de doelgroep uitgebreid. Nu volgen ook in Oeganda drie vertrouwde contactpersonen elk een groep kinderen op die niet naar school konden omdat hun ouders gestorven zijn. Tot nu toe begeleidde School Aid 163 kinderen. Daarvan zijn, in 2020, 10 in hoger onderwijs, 11 in middelbaar, 28 in lager en 4 in kleuteronderwijs.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkenning als instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen De erkenning van de Federale Overheidsdienst Financiën loopt nu tot en met 2025.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy