Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Veerle Aerden Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
DANIEL ANDRE ALLIET Man Voorzitter
JAN VANDEKERCKHOVE Man Vice-voorzitter
HAMIDA CHIKHI Vrouw Bestuurder
MIET KOPPERS Vrouw Bestuurder
THIERRY VAN NOPPEN Man Bestuurder
ZEHRE AVCI Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Link=Brussel richt zich tot alle maatschappelijk kwetsbare mensen in de Brusselse samenleving, in het bijzonder mensen die horen tot etnisch-culturele minderheden. De mensen van onze doelgroep hebben gemeenschappelijk dat hun ‘Link’ met de samenleving onderbroken of verstoord is. Wij gaan de uitdaging aan om deze mensen te helpen uitzoeken hoe ze zich (opnieuw) kunnen verbinden. Dit versterkt de sociale cohesie en stimuleert solidariteit. De diversiteit van ons doelpubliek is een gegeven. We streven ernaar dat iedereen zich welkom voelt. Emancipatie kan niet van buitenaf opgelegd of geforceerd worden. Het dient juist uit te gaan van het individu en de groep zelf. Link=Brussel wil dan ook een aanbod doen dat afgestemd is op de noden die de deelnemers zelf aangeven. In eerste instantie willen we een omgeving creëren waarin mensen zich thuis voelen. Hierdoor worden dingen bespreekbaar. Individuele vragen krijgen veel aandacht, maar we trachten tegelijk de maatschappelijke context en verwachtingen hierbij te betrekken. Het betreft vormingen rond taal (Nederlands, Frans en bijhorende discussietafels), computerles, creatieve activiteiten, sport,…. Zij worden op een laagdrempelige manier georganiseerd. Ze bieden een antwoord op een tekort aan aangepaste vormingen voor sociaal-emotioneel zwakkeren. Deze doelgroep kenmerkt zich door zich moeilijk te kunnen inpassen in reguliere vormingen. Ze hebben, naast het effectieve lespakket, nood aan een luisterend oor waar ze stoom kunnen afblazen. Door op verhaal te komen, kunnen ze hun geest leeg maken en leerstof opnemen.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy