Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 146
2019 147
2018 139

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Pieter De Gryse Directeur Man
Kevin Van de Vijver Coördinator Man
Iris Muylaert Coördinator Vrouw
Dieter Bearelle Coördinator Man
Sarah De Meyer Coördinator Vrouw
Bart Van den Plas Coördinator Vrouw
Lien Lemey Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
STEFAN VAN SEVECOTTE Man Voorzitter
DAMIEN CHRISTIAN FRA VERSELE Man Afgevaardigd bestuurder
CHRISTIAAN RAMAN Man Bestuurder
EDWIG TANGHE Man Bestuurder
FRANS VAN HOORDE Man Bestuurder
PASCAL VAN PARYS Man Bestuurder
PETRA MATTHYS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Training en opleiding Loopbaancoaching Groendiensten Renovatiediensten Logistieke diensten Verpakking en montage Circulair textielatelier

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De Sleutel is een hulpverleningsorganisatie die hulp biedt aan mensen met een verslavingsprobleem (illegale middelen). In 1999 heeft De Sleutel het initiatief genomen om een sociale werkplaats op te starten om mensen uit hun doelgroep te kunnen tewerkstellen. De vzw Sociale Werkplaats was geboren. In 2019 werd de sociale werkplaats een maatwerkbedrijf binnen het nieuwe decreet dat sociale economie regelt en financiert. De Roeselaarse werking vindt haar wortels in Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald, dat jongeren en volwassenen met een beperking begeleidt. Ook hier werd meer dan 20 jaar geleden de noodzaak van een sociale economie werking ervaren, en werd een sociale werkplaats opgericht. In 2018 sloten de lokale vzw's Werkspoor en Buurt&Co aan bij Groep Weerwerk.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Herwin Herwin is de koepel van maatwerkbedrijven die sociaal en circulair ondernemen

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse erkenning als maatwerkbedrijf We worden gefinancierd om een contingent van 96 VTE een job aan te bieden. De financiering kadert in het nieuwe decreet op Collectief Maatwerk.
Vlaamse erkenning arbeidszorg We hebben erkenning om een arbeidszorgcentrum te runnen. Deze erkenning gebruiken wij om mensen die een betaalde job - nog - niet aankunnen een actieve plaats in de samenleving te geven.
Erkend aannemer Onze renovatiediensten zijn erkend aannemer in de bouwsector.
Erkend loopbaanbegeleider Weerkracht is een erkend loopbaanbegeleider. Wij bieden trajecten aan waarvoor loopbaancheques kunnen ingezet worden.

Commissaris van de rekeningen

ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES BV

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

327.01 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 2

  • Deurnestraat 208 2640 - MORTSEL
  • Rotsestraat 31 8800 - ROESELARE

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy