Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
GEERT MAURITS IRENE VAN DEN STEEN Man Voorzitter
JAN SLAGMULDER Man Vice-voorzitter
HILDE MUYLAERT Vrouw Secretaris
EMILIENNE VAN IMPE Vrouw Bestuurder
ETIENNE LIPPEVELDE Man Bestuurder
FRANCOIS SCHOCKAERT Man Bestuurder
HENRI VANLERBERGHE Man Bestuurder
INE SCHOCKAERT Vrouw Bestuurder
LUDO VAN DER BORGHT Man Bestuurder
MIREILLE VAN DE WAETER Vrouw Bestuurder

Kernactiviteiten

Zuidwerking: Voor de uitvoering en de opvolging van de projecten dringen wij er steeds op aan dat er plaatselijk een comité is dat de verantwoordelijkheid opneemt. Heel dikwijls zijn het mensen van de christelijke arbeidersbeweging, vrouwengroepen, social services, dorpsraden of plaatselijke coöperatieve bewegingen. Via brief, fax, mail en plaatselijke bezoeken, blijven wij hier op de hoogte. Vertrouwenspersonen ter plaatse beoordelen en volgen de projecten voor ons op. Noordwerking: Getuigenis afleggen en informatie brengen bij het groter publiek hier bij ons, met dia's en video-voorstelling, voordracht en tentoonstelling. Fondsenwerving bij gemeentelijke- en overheidsinstanties. Tegenbezoeken ontvangen van de partners. Contacten onderhouden met gelijkgezinden via 4e pijlersteunpunt. Kadaï -verkoopstand met artisanaat- of andere acties waarbij de netto-opbrengst eveneens naar de projecten gaat. Basisregels: Alleen steun voor kleinschalige projecten ten voordele van de armste der armen. Projecten alleen aangebracht door plaatselijke sociale organisaties, sociale werkers, priesters of kloostergemeenschappen. Er is inbreng van de plaatselijke bevolking. Voorrang aan projecten betreffend elementaire gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, basisinkomen, gendergelijkheid, watervoorziening. Opvolging en toezicht door onze vertrouwenspersonen toelaten.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Lokaal

Geschiedenis

Juli 1993... 16 familieleden en vrienden trokken naar India voor de huwelijksplechtigheid van Jessy Vanlerberghe. De ouders van de bruidegom Martha en Rik Vanlerberghe hadden al via de Wanakkamwerking meerdere keren India bezocht. Met hun vrienden John Mariadoss en Mr. Xavier als begeleiders werd een 2.000 km. lange rondrit gedaan in Tamil Nadu, waarbij de klemtoon lag op bezoeken en contacten met de armsten der armen in de meest afgelegen dorpen. Door de aanwezigheid van onze proost Etienne Lippevelde, werd de groep vooral in de katholieke parochies en gemeenschappen als prinsen ontvangen. Meteen ook konden wij kennis maken met de grootste noden van deze mensen, maar ook met de onnoemelijke wil om te overleven, zij het veelal zonder drinkwater, elementaire gezondheidszorgen, voedsel, basisonderwijs en werkgelegenheid. Deze kennismaking werd de basis voor de latere Ananda-werking die eind 1994 opstarte. Een ganse schare medewerkers en contactpersonen in India zelf steunen onze werking. Niet in het minst de ICM-Sisters waarbij Zuster Jeanne Devos die meter is van onze groep. Onze begeleider van het eerste uur Mr. Xavier uit Chennai (Madras) overleed in november '98. Gelukkig kunnen wij nog steeds beroep doen op de ruime ervaring van John Mariadoss voor de opvolging en controle van onze projecten.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy