Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Nicky Budts Directeur Vrouw
Chris Louwet Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
EMIEL LIEBAERS
FRIEDA VAN CRAEN
CHRISTIANNE LOUWET Vrouw Voorzitter
KRIS STRUBBE Vrouw Vice-voorzitter
Man Schatbewaarder
INGE DE VESTELE Vrouw Secretaris
LOGIE Vrouw Bestuurder
ANITA JANSENS Man Bestuurder
ANITA VERMEULEN Vrouw Bestuurder
ANJA VANDERSMISSEN Vrouw Bestuurder
CAROLINE FIERS Vrouw Bestuurder
CHARLOTTE FLOSSIE Man Bestuurder
MARIE Vrouw Bestuurder
NIC SIMONNE MARIA TH VANDENBOSCH Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

7

Kernactiviteiten

Voor NASCI is het verhogen van het welzijn van (kans)arme kinderen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied leven primordiaal. NASCI werkt proactief aan de bestrijding van (kans)armoede bij moeders en kinderen door het aanbieden van materiële hulp (kleding, schoolgerief, speelgoed, babybenodigdheden, verzorgingsproducten, luiers en melkpoeder - indien voorhanden dankzij sponsormiddelen). Verder biedt NASCI allerlei educatieve en ontspannende activiteiten , sociaal-maatschappelijke informatie, medische hulp en eventuele doorverwijzing, persoonsgebonden advies en paramedische eerstelijnshulp aan. Sinds 2020 is NASCI ook bezig met de uitbouw van een antenne "NASCI-B" in het hartje van Brussel voor mensen uit de doelgroep die ver van Anderlecht wonen. NASCI biedt een toegankelijk en kindvriendelijk huis aan waar solidariteit en verdraagzaamheid echt leven, waar geen onderscheid wordt gemaakt in cultuur, religie of etnische afkomst. NASCI werkt aan het geluk van kinderen door het versterken van de moeders in hun dagelijks leven. De werking is gebouwd op de filosofie --> "Samen is een mooie bestemming! Ubuntu: ik ben omdat wij zijn"!

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Enkele stichtende leden hebben in 1998 een pand aangekocht met de hulp van de Nationale Loterij, de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel. December 2003 werd de organisatie operationeel. Waar NASCI vzw in het begin enkel materieel bedeelde aan hulpbehoevende moeders, is NASCI vandaag uitgegegroeid tot een stevige organisatie met een unieke werking. Geen enkele organisatie doet wat NASCI doet en op de manier waarop we het doen. Een professioneel team werkt samen met een multiculturele vrijwilligersploeg en een stevig onderbouwde werking aan de bestrijding van kinderarmoede in heel het Brussels Gewest. Onze doelgroep zijn hulpbehoevende moeders die nergens anders in het reguliere hulpverleningscircuit terecht kunnen. Kinderarmoede betreft reeds 41% van het Brusselse gewest. Een hallucinant cijfer! NASCI biedt deze moeders in nood en hun kinderen een concrete materiële ondersteuning, vorming, informatie, activiteiten, medische en persoonlijke eerstelijnshulp, een luisterend oor en een kindvriendelijk huis van vertrouwen aan. Waar het team ooit startte met één personeelslid stelt NASCI momenteel 11 mensen tewerk (vast en in diverse tewerkstellingsprojecten). Anno 2021 heeft NASCI 18 jaar op haar teller staan en heeft het bovendien hard gewerkt aan een positief en professioneel sterk imago.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Niet van toepassing

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse Gemeenschapscommisie Brussel Subsidie voor bestrijding van kinderarmoede (sinds 2003) Erkenning als caritatieve instelling.
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Subsidie voor medische eerstelijnshulp en gezondheidspreventie (sinds december 2016)
Gemeente Schaarbeek Via een conventie met ISP voor tewerkstelling van werknemers binnen Artikel 60§7 en werknemers binnen sociale economie. Een subsidie van de Nerdelandstalige cultuurdienst voor de organisatie van activiteiten.
Dienst Economie van het Brussels Gewest Erkenning van een mandaat voor sociale economie (sinds december 2020)

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy