Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 106
2017 86
2016 79

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Hilde Vanbeckbergen Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht
HILDEGARDE VANBECKBERGEN Vrouw
JOHAN DE BEULE Man
REIN DESSERS Vrouw

Kernactiviteiten

- Opleiding en tewerkstelling van kansengroepen - Grondgebonden ecologie - Groenaanleg -en onderhoud - Innovatie projectwerking rond valorisatie van biomassa

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
SST Samen Sociaal Tewerkstellen
Koepel LDE Koepel Lokale Diensteneconomie
The Shift Het verzamelpunt voor duurzaamheid in België
BBL Bond Beter Leefmilieu

Erkenningen

Naam Beschrijving
Gastvrij bedrijf Erkenning van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Best Sustainability Report Award van Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
ESF kwaliteitslabel Kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 3

  • Felix Roggemanskaai 8 1501 - BUIZINGEN
  • Houtemsesteenweg 23 1800 - VILVOORDE
  • Galgenstraat 60 9900 - EEKLO

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy