Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 23
2018 23
2017 23

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Laure Lemaire Directeur Vrouw
Elena Lanzoni Andere Vrouw
Dejond Jennifer Andere Vrouw
De Ruyter Sven Andere Man
Delier Martine Andere Vrouw
Leseigneur Laurence Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANNE-LAURE BUISSON Vrouw Bestuurder
CHANTAL COLLET Vrouw Bestuurder
MARIE-FRANCOISE EBEL Vrouw Bestuurder
MATHILDE HALFLANGS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Interface3 organiseert : enerzijds, orientatiemodules en beroepsopleidingen gevolgd door een stage voor werkzoekende vrouwen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11 beroepsopleidingen 2015). Deze opleidingen leiden vrouwen op tot beroepen in de informatica (webapplicatie developer, netwerkbeheerster,...) maar eveneens tot administratieve en commerciële beroepen (tweetalig assistente boekhouden,...). anderzijds, sensibiliseringsprojecten en computerinitiaties ten behoeve van verenigingen en scholen met als doel de digitale kloof te bestrijden.

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Interface3 "Belladona" ! 15 oktober 1984 Na een jaar intensieve voorbereiding, wordt er een internationale VZW opgericht met als doel de levensomstandigheden en rechten van vrouwen te verbeteren. Interface3 is geboren onder de licht provocerende naam "Belladona" verwijzend naar een vergiftigde bloem. De eerste raad van bestuur bestaa uit 5 vrouwen waarvan sommigen al actief zijn binnen het Center for Research on European Woman : Linda Brick, Marie-Françoise Ebel-Stewart, Anne Forestal, Rebecca Franckeskides en Estelle Kreslo-Marage. "De vereniging heeft tot doel onderzoek te doen naar de leefomstandigheden en rechten van vrouwen, artikelen over deze problematiek te publiceren, documentatiecentra op te zetten en vrouwenprojecten te promoten op het vlak van opleiding en hun vertegenwoordiging bij bevoegde instanties (...) staat er in Artikel 2 van de statuten. Interface3 : informatica, bedrijfsbeheer en talen 1987 In 1987 wordt Belladona omgedoopt tot Interface3, informatica, bedrijfsbeheer en talen. Haar credo : opleidingen van iedereen, ongeacht vooropleidingen en werkervaring. De methode : valoriseren van competenties van vrouwen, hun aanvangsniveau als uitgangspunt nemen om ze op te leiden voor beroepen in de informatica. In deze periode beginnen deze beroepen zich net af te tekenen, niets is nog precies gedefinieerd. Een eerste beroepsopleiding wordt georganiseerd : micro-informatica en bedrijfsbeheer. De allereerste cursistes worden geselecteerd !

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Febisp - Fédération bruxelloise des organismes d'insertion profesionnelle.
All Digital

Erkenningen

Naam
Het Brussels Hoofdstedelijk gewest en Actiris
de Cocof
Bruxelles Formation
Europees Sociaal Fonds

Commissaris van de rekeningen

JEROME RUELLE

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 3

  • Rue du Progrès 233-235
  • Rue Gaucheret 92-94 1030 - SCHAERBEEK
  • 1030 - SCHAERBEEK

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy