Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Functie
Andere

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
CLAUDE PARMENTIER Vrouw Voorzitter
THOMAS ROSE Man Vice-voorzitter
PATRICK VANLAEKE Man Schatbewaarder
ELS VANDERMEULEN Vrouw Secretaris

Kernactiviteiten

Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals het kuurkamp, het re-integratiekamp en de 16+. Ook nog ander activiteiten zoals een bezoek aan pretparken en de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de ganse familie. Waarom het Kuurkamp te Spa: Zo een dergelijke kuur biedt heel wat medische voordelen zoals: jeukvermindering, afname van de littekens, versoepeling van de huid, … De kuur houdt ook een psychosociale re-integratie in. Zo biedt het een stukje vakantie voor het kind, een leerschool hoe anderen omgaan met hun brandwonden, een tijdelijke ontlasting voor de ouders, een uitdaging om het eigen zelfvertrouwen weer te versterken, de mogelijkheid om de kinderen te observeren en op grond hiervan adviezen te formuleren naar de ouders toe, … Waarom het re-integratiekamp: Wist u dat brandwondenpatiëntjes soms jarenlang hun vakanties moeten opofferen voor operaties, huidtransplantaties,...? Het re-integratiekamp is dan ook vaak een unieke gelegenheid om eens onbezorgd op vakantie te gaan. Dit kamp is een initiatief dat ontstaan is vanuit de Belgische brandwondencentra, met als doel de ondersteuning van de re-integratie en de psychische nazorg bij kinderen met brandwonden. Vanaf de eerste kennismaking worden de kinderen opgenomen in onze grote familie, waar littekens bijzaak zijn en de positieve kanten van iedereen in het licht worden gesteld. Vriendschappen voor het leven worden gesloten en sommige kinderen worden op termijn soms zelf begeleider, wat een extra dimensie geeft aan hun verbrand zijn. Kortom: brandwondenkampen zijn uiterst belangrijk voor de genezing en de toekomst van elke brandwondenpatiënt!!! Waarom de 16+: Voor de leeftijdsgroep van 16 tem 25 jaar hebben we iets nieuws in petto. Gegroeid uit het re-integratiekamp, bieden we voor jongeren en jonge volwassenen met brandwonden een apart programma aan. De activiteiten zijn cool en hedendaags, aangepast aan de noden en verwachtingen van de adolescenten zelf en het omgaan met littekens.

Actiegebied

Nationaal

Geschiedenis

De vzw Pinocchio werd officieel opgericht op 04 april 1997 door Mr. Martin Margodt, de huidige penningmeester Mr. Patrick Vanlaeke en Mr. Dirk Schoonjans.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Beschrijving
Samenwerking met De Stichting

Erkenningen

Beschrijving
Daar zijne K.H. Prinses Astrid erevooritter is van de vzw Pinocchio zijn we erkend door het Paleis en door FOD BiZa

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy