Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 9
2017 8
2016 8

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Isabelle Verhaegen Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
DIRK DECEUNINCK Man Voorzitter
BERT VAN WASSENHOVE Man Bestuurder
MARTINE VANDERMEULEN Vrouw Bestuurder
STAF NIETVELT Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Gezondheidszorg: LICHT VOOR DE WERELD ijvert voor een betere toegankelijkheid van de ziekenhuizen, met name door de oprichting van mobiele teams die meer afgelegen gebieden bezoeken of door het aanwenden van innovatieve systemen om patiënten op te sporen, zoals netwerken van ambassadeurs of sensibiliseringscampagnes. LICHT VOOR DE WERELD tracht eveneens de capaciteit van de gezondheidssystemen in het Zuiden te versterken en neemt ook de intensieve opleiding van lokaal medisch personeel op zich. Inclusief onderwijs: Voor het ogenblik hebben slechts 2% van de kinderen met een handicap toegang tot onderwijs. Nochtans is onderwijs een essentiële bouwsteen op de weg naar integratie in de samenleving en financiële en persoonlijke zelfredzaamheid. LICHT VOOR DE WERELD is voorstander van inclusief onderwijs, wat inhoudt dat alle kinderen, en dus ook kinderen met een handicap, toegang hebben tot dezelfde scholen. Streven naar inclusie van personen met een handicap We geloven dat we de levenskwaliteit van personen met een handicap duurzaam kunnen verbeteren door een gelijk kansenbeleid te verdedigen. We ijveren voor meer aandacht voor personen met een handicap in het zuiden

Actiegebied

Internationaal

Geschiedenis

1908 : De Duitse pastoor Ernst Jakob Christoffel start zijn werk ten voordele van blinde mensen in Turkije. Na zijn dood wordt dit werk voortgezet door de Duitse organisatie CBM (Christoffel Blindenmissie). 1997 : LICHT VOOR DE WERELD België wordt opgericht onder de naam Christelijke Blindenmissie (CBM). Één van de eerste projecten die LICHT VOOR DE WERELD steunt, is het CCBRT- ziekenhuis voor mensen met een handicap in Tanzania. CCBRT is tot op heden een voorbeeldproject voor het hele Afrikaanse continent. 2003 : De Belgische oogarts Stefan De Smedt, die voor LICHT VOOR DE WERELD werkt, voert de eerste cataractoperaties uit bij kinderen in het Kabgayi oogziekenhuis in Rwanda. 2004 : LICHT VOOR DE WERELD krijgt steun van de Europese Unie voor de verdere uitbouw van CCBRT, het grootste ziekenhuis voor personen met een handicap in Tanzania. 2006 : Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt in december aangenomen. LICHT VOOR DE WERELD ijvert voor het respecteren van de nieuwe VN- resolutie door de donor- en partnerlanden. 2007 : LICHT VOOR DE WERELD steunt de renovatie en uitbreiding van het Kabgayi oogziekenhuis in Rwanda. 2008 : Onze organisatie krijgt een nieuwe naam: LICHT VOOR DE WERELD en wordt een onafhankelijke Belgische ngo. 2009 : LICHT VOOR DE WERELD bindt de strijd aan tegen blindheid in Katanga, in het zuiden van de DR Congo. Onze ngo wordt gevraagd om het Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi te beheren. 2010 : LICHT VOOR DE WERELD levert een bijkomende inspanning in het zuiden van DR Congo waardoor er opnieuw kindercataractoperaties worden uitgevoerd. 2011 : Sinds de oprichting van LICHT VOOR DE WERELD zijn al één miljoen patiënten behandeld. Een oogarts in DR Congo herstelt het zicht van de één miljoenste patiënt met een cataractoperatie. Het CCBRT ziekenhuis in Tanzania en het Sainte Yvonne ziekenhuis in DR Congo openen beiden een optiekzaak. De brillen worden ter plaatse gemaakt en tegen democratische prijzen verkocht zodat ook de meest kwetsbare mensen er zich één kunnen aanschaffen. LICHT VOOR DE WERELD België wordt erkend door het Belgische Ministerie bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. 2012 : LICHT VOOR DE WERELD breidt haar activiteiten in het zuiden van DR Congo uit met de opening van het Saint Joseph ziekenhuis in Likasi. 2014 : Lancering van het inclucieve educatieproject in Lubumbashi in DR Congo. Het doel van het project is om slechtziende kinderen op te nemen in ‘gewone’ buurtscholen. 2015 : LICHT VOOR DE WERELD start de bouw van een nieuw oogziekenhuis in de mijnstad Kolwezi. Kolwezi ligt in het noorden van de provincie Katanga in DR Congo.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Ngo-federatie/Acodev Federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking
Light for the World LICHT VOOR DE WERELD maakt sinds 2008 deel uit van de internationale confederatie LIGHT FOR THE WORLD. Deze confederatie telt 4 lidstaten (Oostenrijk, Tsjechische Republiek, Nederland en België) en steunt meer dan 185 projecten in 18 landen

Commissaris van de rekeningen

ARNAUD CLYBOUW

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

Bron: RSZ


U vindt meer info over deze organisatie op NGO-Openboek : deze site bevat de gegevens van 106 erkende Belgische NGO's voor ontwikkelingssamenwerking die lid zijn van NGO-Federatie en/of ACODEV. 

 

logo-button_square_100x38.jpg

Cookie policy