Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2017 12

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
RIA VANDERMAESEN Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
DOMINIQUE DEWILDE Man Voorzitter
MAURITS GILISSEN Man Vice-voorzitter
GUSTAAF HENDRICKX Man Schatbewaarder
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST VZW Bestuurder
HOME VOGELZANG VZW Bestuurder
KRING ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN LEUVEN VZW Bestuurder
ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE VZW Bestuurder
REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART VZW Bestuurder
RUSTOORD SINT-DOMINICUS VZW Bestuurder
WOONZORGNET-DIJLELAND VZW Bestuurder
ANNE MEES Vrouw Bestuurder
BART TIREZ Man Bestuurder
BERT JORIS Man Bestuurder
EDGARD VERMEULEN Man Bestuurder
ELS VAN WEERT Vrouw Bestuurder
GEERT ROGGEN Man Bestuurder
JOHAN COPPENS Man Bestuurder
JOHAN COPPENS Man Bestuurder
MARC DOOMS Man Bestuurder
MARIO VANHAEREN Man Bestuurder
MIA VAN RYCKEL Vrouw Bestuurder
MICHELINE LEFEVRE Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Palliatieve thuiszorg

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Definitie van palliatieve zorg Palliatieve zorg is een intensieve persoonlijke zorg voor zieken in hun laatste levensfase als er geen middelen meer voorhanden zijn om de ziekte te genezen. Palliatieve zorg is een totaalzorg met aandacht voor: het lichamelijk comfort: bestrijden van pijn en hinderlijke symptomen, het inschakelen van de gepaste hulpmiddelen,… de beleving door de zieke en zijn omgeving: gevoelens van angst, kwaadheid, verdriet, ontreddering, hoop, verbondenheid,… de sociale relaties: aandacht voor de privacy en de veranderende sociale situatie, ondersteuning bij groeiende afhankelijkheid,… de levensbeschouwelijke zingeving: een luisterend oor voor het levensverhaal en de levensvragen, ethische overwegingen,… De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat palliatieve zorg een actieve totaalzorg is voor patiënten wiens ziekte niet meer te genezen is. De levensverwachting wordt niet specifiek aangehaald. Pijn- en symptoomcontrole - samen met de aanpak van de psychische, de sociale en de spirituele noden van de patiënt en zijn onmiddellijke omgeving - zijn essentieel. Het doel is de best mogelijke kwaliteit van leven te bieden aan beide groepen. Deze zorg kan, wanneer nodig, ook voortgezet worden tijdens de rouwperiode.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Zorgnet Icuro

Erkenningen

Naam
Netwerk Palliatieve Zorg
Samenwerkingsverband Palliatieve Zorg

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy