Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 718
2019 761
2018 748

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Ruth Claes Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JAN FRANCOIS HUBERT VAN PASSEL Man Voorzitter
GUSTAAF JULIANA MARIEN Man Bestuurder
LUC JAN VICTOR JOZEF BIJNENS Man Bestuurder
MAURICE LEON VANOEVELEN Man Bestuurder
PAUL VERACHTERT Man Bestuurder
ROLAND JEAN KAREL VERBEEK Man Bestuurder
RUDI REYNAERT Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

In het licht van duurzame jobcreatie leveren wij diensten in de volgende domeinen: - poetshulp - zorg & gezelschap - kookdienst - boodschappen - strijken - persoonlijke assistentie - soep - hulp op maat ...

Actiegebied

 • Europa
 • Lokaal
 • Regionaal

Geschiedenis

IN-Z werd in 1996 opgericht door vrijwilligers van het ACV in West-Limburg. De hoge werkloosheidscijfers en de vergrijzing lagen aan de basis van onze start. Er was vraag naar aanvullende dienstverlening voor senioren en nood aan nieuwe jobs. Onze formule van sociaal flexibele tewerkstelling wierp zijn vruchten af. Steeds meer werkzoekenden én zorgbehoevenden vonden hun weg naar IN-Z. Hoewel ons pad heel wat durf vergde, ontwikkelden we gaandeweg een breed draagvlak. We mogen ons terecht beschouwen als baanbreker in de sociale economie. In de loop der jaren breidden we zowel onze geografische werking als ons pallet van diensten uit. In een drietal provincies bieden we lokale diensten aan ten behoeven van diverse bevolkingsgroepen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Koepel Lokale Diensteneconomie De Koepel LDE verenigt de erkende lokale diensteneconomieondernemingen en buurt- en nabijheidsdiensten. De lokale diensteneconomie vormt samen met de maatwerksector de twee erkende pijlers in de sociale economie in Vlaanderen.
Sociare Sociare is de federatie van werkgevers van het paritair comité 329.
Listel vzw Listel is een samenwerkingsverband dat bijdraagt aan optimale samenwerking tussen alle zorgaanbieders die actief zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg, tussen de zorgaanbieders en de patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers en tussen de organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Decreet lokale diensteneconomie De Vlaamse minister van Sociale Economie erkent organisaties in het kader van de lokale diensteneconomie en subsidieert IN-Z hiermee op het vlak van inschakeling van kansengroepen.
Erkende onderneming in het stelsel van de Dienstencheques Dienstencheques vormen het centrale instrument in de wet 'ter bevordering van buurtdiensten en buurtbanen'. IN-Z neemt dit letterlijk en gebruikt de dienstencheque als een middel om toegankelijke en duurzame tewerkstelling te creëren. Ook aan dienstverlening (poets- en huishoudhulp) verleende IN-Z een sociale finaliteit. Sinds 1 juli 2014 is de dienstencheque terug een Vlaamse bevoegdheid.
Sociale inschakelingseconomie De sociale inschakelingseconomie behelst ondernemingen, ongeacht hun rechtspersoonlijkheid, die volgens hun statuten bijdragen aan de begeleiding en tewerkstelling van kansengroepen. De erkenning geeft recht op financiële ondersteuning van de tewerkstelling van langdurige, kortgeschoolde en oudere werkzoekenden. Sinds 1 juli 2014 is de sociale inschakelingseconomie een Vlaamse bevoegdheid.

Commissaris van de rekeningen

NATHALIE BOGAERTS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 7

 • Bredabaan 399 2930 - BRASSCHAAT
 • Martelarenplein 8 3000 - LEUVEN
 • Stadsheide 6 3500 - HASSELT

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 7

 • Bredabaan 399 2930 - BRASSCHAAT
 • Martelarenplein 8 3000 - LEUVEN
 • Stadsheide 6 3500 - HASSELT
 • Minderbroedersstraat 16 3600 - GENK
 • 3990 - PEER
 • Speelhof 10 3840 - BORGLOON
 • Ambachtslaan 1009

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy